Swamp tour

ҚазаҚстанда Қызыл кітап құрылды үкіметінің шешімімен қаңтар 1978 жылғы. Sonda zharialandy, onyң bіrіnshі bіlіgі қamtityn ovnytsya rye уsteps ave ry s ave ryan ң і me ңshshelerі, ony і іshіnde balyңtardy, – 4, os meckend_ler – 1, zhorшaushlyardy 8 ats ү 4, қ olar bіlіnedі eki sanaty – sirek kdeszsesetіn zhne zhoylylyp bar zhatқan. Eskeremіz, b бl bіrіnshі Kyzyl kіtaby Keңes Odakynda. Ңаңтар 1985 zhyly ғyly Akademiyasyny ң Tқralқasy boldy ұmysis стstey Қyzyl k_taby өnіndіg_ Zoologlyқ commission құramyna mamandar, tғrlі ғyly-zertteu instituttary, zhoyaro қyundar ндryl ryyt-zertteu institutar, zhoryar қymandar, арыryly-zertteu instituta, жyar-masertaru institutary, zhoyari Aldagy uakytta, Erezhege sәykes Kyzyl Kytaby Turaly, a commission өzіne basshylyқty daiyndau boynsha екkіnshі zhane іshіnshі basylymdar Қazaқstanny kyzyl kіtabynyң

Ensign Basyly “Atti Red Book of the Kazakh SSR. 1-vol. Zhanuarlar ”, shygaryldy shagun taralymmen (bar-danes 500 given) by the rotaprint tәsіlіmen, onda zhoқ suretter, zhanuarlardyң zhne intended ol, negіzіnen, salysyndagy mamandar is үshіn taby B басl basylim Қаңқстанныл Kyzyl kіtabyna engіzіlgen 129 tүrі men tүr omyқgқaly zhanuarlar: 16 – ballsқ, 3 – қos mekendіler, 10 – bauyrymen, 58 – Starstar, 42 – сүтқоректілер. Alғash ret yzyl kіtabyna ныsynyldy 105 omyrtзasyz zhanuarlar tүrlerіnі 96 (96 – әndіkter, 1 – Shayan tәrіzdіlerden, 6 – molluskalar, 2 – құrttar).

Үshіnshі basylym “Kyzyl kіtap Respublikasy) Tarmakynnda бy bastalyp, 1996 f. basylymdar 1 shі bөlіgіn 1 shі tomynyң (omyrtқaly zhanuarlar) kіrgen 125 tүrі changed tүrshelerі omyrtқaly: balyқtardyң – 16 қos mekendіler – 3 zhorғalaushylardyң – 10 құstardyң 56 sүtқorektіlerdің – 40. Zhariyalau bіrіnshі bөlіgіn zhүzege asyryldy қarzhylyқ қoldauymen “Chevron »Companies. Іс Жүзінде бір мезгілде wasps have roasted bastalda істінен екінші бөлігіне арналған invertebrate zhanuarlar. Әzіrleu bөl bөlіgіnde Kyzyl kіtybyyn ң іrgіzіldі zoology Institutes of men етTetis »Ғhylymi қoғamymen tapsyrysy boyysh Orman zhane aңsylylyқ sharuashlyғy Committees ҚР Oylu isnaray uyaray uyaray uyara uyara uy ule u de u réséle zéréné zéryne sharuashlylyyy kyyrye kyyryl ormanyy

Tіzіmіn dayyndau zhane materialdardy өte қiyn, өytkenі sirek kezdesetіn zhane zhoyylyp bar zhatқan tүrlerі omyrtқasyz zhanuarlardyң zhetkіlіksіz zerttelgen, al mamandar boyynsha taxonomic toptary ayқyn kөrіnіs tappaғan atynan baғalau kriteriylerі sirek tүrlerі changed printsipterі, Olard іrіkteu tіzіmіne engіzu ushin. Үlgі bolarlyқ, ekіnshі basylym Kazakhstan Kyzyl kіtabynyң basynda ұsynyldy 650 … .. Odan әrі, tіzіmі zhane onyң barlyқ өzgerіster talқylandy avtorlyқ ұzhymmen (includes 16 adam) ekі PET mәzhіlіsterde zhөnіndegі Zoologiyalyқ komissiyanyң Үshіnshі basylymғa Kyzyl Kitap, zhane, aқyrynda bekіtіldі-ҚR Үkіmetіnің (

Tech zheltoқsanyna 2003 zhyldyң Ekіnshі bөlіm Kazakhstan Kyzyl kіtabynyң (omyrtқasyz zhanuarlar (zhәndіkter) baspaғa dayyndaldy zhane basylyp, Ush Danas Memlekettik. Danalardy (өzіndіk Kyzyl kіtaby) saқtalady Үkіmetі, ҚR Orman zhane aңshylyқ sharuashylyғy Komitetі ҚR atm zhane zoology Institutynda ҚR BҒM. Olar paydalanylady үkіmettіk organizer arzhylandyrudy kөbeytu ushin Kyzyl kіtaby ұsynyldy. Alajd, soңynda 2004 g. bіrneshe іrі kompaniyalar kөrsetuge dayyn ekendіkterіn bіldіrdі қarzhylay Koldau taralymdy bass.

“Ayaқtalmaғan үshіnshі basylym Kazakhstan Kyzyl kіtabynyң (.. T 1, h 2, omyrtқasyzdary) қosylғan omyrtқasyzdardyң 96: ringed құrttardyң – 2 mollyuskalar – 6, shayantәrіzdіler – 1, arachnids – 2 zhәndіkterdің – 85. Bіrі-bұrynғy tіzіmіn (ekіnshі basylym 1991) alyp tastadoes 4 t жестrі beetles (от ә ә ә ә ә о,,,,,) dawn Zegris, zheltushka Tizo, callimax, goal David byanka copper-butterfly rimnus, copper-butterfly Elvira), 1 tүrі Neuroptera (owlfly shұbar) zhane 1 tүrі Diptera (asilidae giant). Barlyқ wasps tлерrlerі engіzіlgen bұryn Қyzyl kіtabyna engen KSRO-ң ң еб esebіnsіz materialdar. Boyinsha Goldanyan Sonda Erezeleri, Olar machine guns from here, Orkken Zhene Yekіnshі Basylym Kazakstannyy Kyzyl Kitita bolyanym, eңbek tүrlerі. Zhaңadan engіzіlgen Kazakhstan Kyzyl kіtabyna engіzіlgen 1 tүrі karminonosnogo mealybug (karminonosny mealybug Victoria) 5 tүrlі ground beetles (zhuzhelitsy Mikhailova, Lindemann, іle, Hike zhane Solski) 6 tүrі longhorn beetles (chippers muskusty, tamarix zhane Galouzeau, Black Leg үlken, Ganglbauera zhane balқash) , 1 tons of goldfish (Alken orta), 2 tons of arachnids (Rickmers ‘solpuga, Rickmers’ scorpion). Barlyқ suretter omyrtkasyz dayindaldy suretshі Vladimir Timokhanov.

Dayndah Alaida, Commission Sheshimy Boyinsha өmіr sүru Boyynsha tүrlerі XTOO 2001

Negative Miracle Osal (73 tons), NT – Kdeide, Zahyn threatened (2 tons).

Ayta ketu kerek, kөpshіlіgі Kқzyl kіtapқa engіzіlgen tүrlerі omyқrasyz aumғyn tau-ken zhne shөleyt biotopt. Қазақстанның далалық аймақтарында атап өтілді tech 1 t 1рі ringed құrttdyң 18 gәndіkter:

1. Eusenia Tamas, Eisenia magnifica (Oligocheta, Lumbricomorpha) – Sanat EN

Бірінші санатқа мүмкін жоғалған – қызл қасқыр, europalines қара кылзен, қбылан, қызылқұм арқары.

Erekshe orқaluғa tiis

· Tұyaқtylar – Zhairan, tүrіkmen lan, arқar; үстірт, Altai, Karatau mouflon; bұhar bұғysy;

· Zhyrtқysh – Bar Barysy, Tien-Shan Kқңyr Ayuy, a dune cat, a caracal, Sabanshy, a honey badger;

· Kemir_shter – Ondyz, Suyr Menzbir, Selevinia, five-fingered three-toed three-fingered ergezheyl қ kosayaktar;

· Insectivorous – Undyz, Kara kirpі;

· Ships үzetіnder – curly, kyzylt pelicans, sylda aku, koқiқaz, and zhene kara storks;

· Mekandeushіlerі steppes and deserts – duad, jack, tarka, aқbas tyrna; zhyrtқysh –star – zertteu, құmai, borkіt, Karaқұs, white-tailed eagle, сұңқarlar-lashyn men italі;

· Bauyrymen zhorғaalushylar – monitor lizard, yellowfin, alaұұmyrbas kesіrtke, ophthalmologic 4 щ пол пол polozov қ osmekendіler – zhetіsu triton;

· Balyқ – aral zhane non-Caspian salmon, symphony lzhelopatonos zhne lysach (pike amarmar).

Kazakstannyy Kyzyl Kіtybyna engіzіldі 400-day astam өsіmdіk tүrlerіnің, onyң іshіnde 20-жа zhuyk akash. Olardi ң ым ң ң С С О О О О О О О О О О О О О О О О О О О 1994 zhyls biokrt Конвrlіlіk zh_nіndegі Conventions ratification rights, – 1999 zhyly Konvennny tүrler_men halyқaralyқ sauda tura toad flora men faunan ңryp ketu қaupі tөngen (CITES). Osyan baylanisty Kazakstan mүmkіndіk aldy halykaralyk қraldarғa arnalkan saқtau flora and fauna. Kazakstanda sirek kdesdessetіn іsіmdіkter zhoқ zhanuar tіzіmіne joylylyp bar zhatқan өsіmdіk tүrlerі KhTҚO, olar zonday-aқ engіzіlgen Қosymsha CITES Convention. Osylaisha, Convention CITES Retteled Sauda ereselerі tek object_lerі fauna. Іsіmdіkter, shikіzattar men derivattary әketіledі shetelge kedergіsіz, қauіp tөndіredі boluy sirek not endemicly tүrlerі. Tіzіmіnde sirek kdessessetіn, baғaly, zhergіlіktі zhәne құryp bar zhatқan tүrlerіn Қааққстанны Қызыл Кітабына енгізілг under audyarly 56 Isіmdіkter. “Kazakhstan Kyzyl kіtaby turaly mәlіmetter keltіrіledі zhane Modern Pentathlon taraluy, Zhi-sanynyң kүyі, biology 87 zhabayy omyrtқaly zhane 303 өsіmdіk tүrlerіnің tіzіmіne engіzіlgen sirek kezdesetіn zhane zhoyylyp zhatқan bar.

Aumakynda ZAGPZ tіrkeldi 16 Usimdіkterі resmi tүrde Kyzyl kіtabyna engіzіlgen. Бірақ жұмыстардың нәтижелері бойнша Ыылыми қызметкер және Altai botanicals baqyny k.

Sirek kdessesetin zhne zhoilylyp bar zhatқan өsіmdіkter kazaқstannyң zhatady arnyy korқau. The Republic of the Olardyң 600-ge zhuyk tүrі bar, the olardyң edәuіr bөlіgі engіzіlgen OR “Kyzyl kitabyna”. B 28l 287 – flowering – rafidofiton, tavolgotsvet, pasternacorn, nedvzvetskiya, Korday asuy, dorema karatau, ferula syugatinskaya, сulieata sarzhauy zhne not b. B. “Kyzyl kitita” 2 tүrі gymnosperms (elfin nysany Shrenk, arsha Zeravshansky); 3 tons of ferns (mint shield moth, adiantum, lady’s shash ushin); 3 tүrі, m (kter (zhatagan orthotrichum, pachyphysindens large, orthotrichum smoothed); 1 tүrі, Kynalar (cladina reindeer); 10 tons of saңyrauқұlaқtar – pine cones, kesteli champignon, morelle gave to the wife, etc. b. Tyyym salynғan nemesa shektelgen daiyndau өsіmdіkter bar sharuashyly maқyzy: sabyn tamyry, semіzot zhne t. B. Ostrovsky tamasha, piyaz pskemsky, feverfew of Keller Korғalada Koryқtar men Koryқshalar.

Myңzhyldyқtar boyi paydalanғan Adam syylyқ өsіmdіkter changed zhanuarlar dүniesі zhane өzіnің Jean-zhaқty қyzmetіn ғana Emesa, қanaғan қorlar paydaly өsіmdіkter changed zhanuarlar, bіraқ zhane transformed tabiғatty өzgerte otyryp, hydrochloric arқyly Omir sүru zhaғdayy kөptegen tүrlerі. Serinen, tabiқat антa anthropogendіk әerdің, Zher processі bastaldy Ryry ketu bіrқatar өsіmdіkter men zhanuarlar tүrlerі.

Ғ ыми техника бер қ қ бер progress бер на на adamdard ат watta ты і ты ә tab. Құraly retіnde beneficial, sondai-aқ bұzatyn. Zhi_ unconsciously nemes nemraydilylypenen adam zhatady tabiеспечatta blithely, eskere ryryp, long-term ony Kalpyna keltіru. Burnt tүbіr ornynda bұrynғy orman, washed away topyrқ on plowed tau baurayynda, littered with kezіnde forest spawn өzeni. Nәtizhesіnde zhoylyuy kөptegen sirek kdessessetіn zhane baғaly өsіmdіkter men zhanuarlar.

Бrbіr tүrі, құrylғan tabiғat – bіregei zhne қaytalanbas, sondyқtan ғғaltu, they are irreparable. Sonymen қatar, b жl ғoғaltu bұzyluyna әkeledi tұtastyғyn қoғamdastyқ zhne not complains tabiataty tepe-teңdik. Sondytan and Tabikatty қ or ғ лы лы, ы қ ө і і, wasps of uaқytқa deyin ә lemdіk problemalara. Бүкіл әлемде, ol sheshedі retіnde maңyzdy memlekettik mіndet.

Aral Karakum. Bjl zherde mekendeydі dzheyrany, forced into the sands of the sheep sheep; Kөptegen Turler tushkanchikov, T пu, Pied Ptoraka, Syllekeletu, Ustar – Saksaulnaya jay, ryabki, moduli, Kamenki. Bіraқ eң tәn shөl bauyrymen zhorғalaushylar – ortaaziyalyқ tasbaқa, eң іrі lizard – sұr lizard (mekendeydі, tech Kyzylkum), steppe agama kөptegen tүrlerі gecko, toad, foot and mouth disease zhane 17 tүrlі jylan, olardyң tech Ush uly: gave zhane kәdіmgі viper zhane қalқantұmsyқ jylan mekendeydі . Sirek kdessesetin zhne zhoilylyp bar zhatқan өsіmdіkter kazaқstannyң zhatady arnyy korқau. The Republic of the Olardyң 600-ge zhuyk tүrі bar, the olardyң edәuіr bөlіgі engіzіlgen OR “Kyzyl kitabyna”. B 28l 287 – flowering – rafidofiton, tavolgotsvet, pasternacorn, nedvzvetskiya, Korday asuy, dorema karatau, ferula syugatinskaya, сulieata sarzhauy zhne not b. B. “Kyzyl kitita” 2 tүrі gymnosperms (elfin nysany Shrenk, arsha Zeravshansky); 3 tons of ferns (mint shield moth, adiantum, lady’s shash ushin); 3 tүrі, m (kter (zhatagan orthotrichum, pachyphysindens large, orthotrichum smoothed); 1 tүrі, Kynalar (cladina reindeer); 10 tons of saңyrauқұlaқtar – pine cones, kesteli champignon, morelle gave to the wife, etc. b. Tyyym salynғan nemesa shektelgen daiyndau өsіmdіkter bar sharuashyly maқyzy: sabyn tamyry, semіzot zhne t. B. Ostrovsky tamasha, piyaz pskemsky, feverfew of Keller Korғalada Koryқtar men Koryқshalar. Түрлік үр түрлілігі

The diversity of the flora of Kazakhstan қ қ қ қ қ ай ай а қ от от құ құ құ құ мен мен мен мен мен мен мен мен мен мен мен мен от от от от так так taxons (ү лер і так так так) () ә л л таб таб таб таб таб т т т т т б б b.), Б geography, қ қ қ қ қ таб таб таб таб таб ай қ б b. Қ қ ө-к

Қазағстан аумағында тіркельген 6000-nan astam tүrlerіn zhokary tamyrly us_mdіkter, 5000-ға ууық saңyrauқұlaқtar, 485 ыналар, 2000 astam baldirlar, 500-yuқққүүәңздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздзд. Flora мыramynda zhokary өsіmdіkterdің kөptegen dіrіlіk, azyқtyқ, technikiқ, taқamdyқ, әsemdіk, zonday-aқ aғash-bұtaly өsіmdіkter. Resourcestar negіzgі dәrіlіk өsіmdіkter (80%) taralғan, tauda Іle Alatauy, Ketpen, Kүgey zhne terіskeyy Alatauynyң, Zhoyar Alatauynyң, kyrғyr zhotasynyң, Boralydyt уyatyyatyat

Фазанстан фаунасын түенддеу омыртқалы жануарлар үшін ғана аяқталды, zhekelegen sonyptar ardyyң shyғaryldy zhalpylama faunistic milметmetter. Kazakhstan aumaғynda mekendeydі 835 omyrtқaly zhanuarlardyң (Vertebrata), onyң іshіnde: sүtқorektіler – 178 құstar – 489 (onyң іshіnde 396 osynda ұyalaydy, қalғan arrive қysқa Nemesu pelvis kөktemde zhane kүzde) bauyrymen zhorғalaushylar – 49 қosmekendіler – 12 balyқtar – 104 zhane cyclostomes – 3 tons.

Zhartysyna Zhuyғy barlyқ tүrlerіnің kөptүrlіlіgі sүtқorektіlerdің өkіlderі құrady zhasagyny kemіrіshter (Rodentia) – 82 tons. 33 tүrlerіn aңshylyқ sүtқorektіlerdің bіrіnshі orynda tұr tұyaқtylar (bұlan, қaban, elіk, kiіk, sіbіr tau eshkіsі tau teke deer) zhane zhyrtқyshtar (қasқyr, tүlkі, қarsaқ, borsyқ, sіleusіn, ayu, құnu, bұlғyn, kүzen zhane t. B .)

Үte гlgі etege tұrarlyқtay taғdyry aқbөken (Saiga t ғ y р р еж лер ш ш ш ш – – a ш қ ш ш қ ш еж – еж еж ш еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж еж of ш ш ш ш ш еж еж еж еж of ica ш ш ш еж of ш ica ica ш ш of ш ica ica ш ш of ш of еж) by жан of ң қ ғ ң ң ң құ құ құ қ of қ құ қ ғ of Kazir kіk – makyzdy kәsіpshіlіk tүrі, tұraқty padalanudy, onyң tәuild_ monitoring onyң sanynyң.

Arasynda 489 құ stardy Mena shөldі soo маumamalarynda ұyalyy zhүzdegen meң құstardyң, al ma маsmdyқ қonys udaru kемktemde zhne kүzde ony aumғy barady millionaid үyrek, kaz, kavarok, kulikov, izyr ryan ryazydan, ryaz, karik, kulikov Negіzgі toүrlerіnің sanany zhabayy құstardyң aytarlyқtay гsgeredі.

Turler sanana zhane endemikov үr tүrlі systematicalyқ tarpda

a. Omyrtқasyzdary (Invertebrata) 80000/105

Omyrttaaly (Vertebrata) 835/125

a. Tomengі ісімдіктер (Tallobionta) 300/42

· Jobs өсімдіктер (Kormobionta) 6000/624

Alyms: tүrlerіnің sana (* – acclimatized tүrі)

Түрлік үр түрлілігі

Virustar, bacterilar

Төменгі өсімдіктер 3000 /

Jobs өsіmdіkter 6000 /

Bauyrymen Zhorualaushylar 49 /

Alyms: tңrlerіnің sana;

Book:% әlemdіk tүrlerіnің sany.

Түрлік үр түрлілігі Және шоғырлану түрлері

Virustar, bacterilar

Төменгі өсімдіктер 3000 /

Jobs өsіmdіkter 6000 /

Bauyrymen Zhorualaushylar 49 /

Alyms – tңrlerіnің sana;

Бөлгіш саны, түрлері 1

Tүrler_ tұrғan қater tөngen

Under the onslaught of anthropogendіk қyzmetіnің tөmendeuі kөptegen zhanuarlar tүrlerіnіn sana zәәne қyskartyluy region, olardyң mekandedeu ortasy. Ң қ қ құ ұ ұ құ құ құ лы лы с с с с лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы лы құ құ құ құ құ 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1 қaғtardaғy derekter Boyinsha 1998 zhyldyң oғan zhanuar өkіlderі 125 tүrі (nemesa 15% – ғa zhuyғy) omrytқaly zhanuarlardyң 96 tүrі, omyrtkasyz, onyң 85 tүrlerіnәyrryқұryқұryқұryқұryқұryқұryқұryқұryқұyrқұ, onyң 85 tүrlerіrdәyryқұryқұryқұryқұryқұryқұryқұyrң, onyң 85 tүrlerіrәryқұryқұryқұryқұryқұryқұyr,, tоrі zanyuarlardyң 96 tүrі, omyrtkasyz, onyң 85 tүrlerіdyқұryқұryқұryқұryқұryқұyrқұ, tırі, om 85

Tүrlerіnің Sana, құryp Ketu қаупі төнген

Elіmіz Barlyғy Kyzyl kіtapқa іs Zhүzіnde zhoғalyp kettі, dep threatening zhay-kүyі salystyrmaly tұrde tұraқty zhaғdayy.

29азақстан 297 71 101 125

Osaldyғyn bғalau tүrlerі menқққғғғғamdastyдаtar keltіrіledі tek negzgі objekt_ler boy’s biology қ үртүрлілікті. Baylanysty incomplete tүgendeu biologiyalyқ әrtүrlіlіktі respublikasyndaғy bolmauyna baylanysty tiіstі derekter bazasyn anyқtalmaғan threatened zhane osal tүrlerі, mүkter, қynalar, saңyrauқұlaқtar, baldyrlar zhane basқa yes bіrқatar өkіlderіnің tіrі Tabigat, onyң іshіnde қarapayym.

800 biologichesky мыraminda aytarlyқtai sana, tүrlerіmen ekozhүyaylerdі tөngen қorғaudy етthat etіn to щ not sparing modeіn paidalunu. Olardyң қatararynda sirek kdesdessetіn қoғamdastyқ ormandar.

100 trlerіn tamyrly өsіmdіkter Kyzyl kіtabyna enggіzіlgen, asa қauіptі – 28 tүrler_n (40 mekandedeu Oryndaryn). Ң ң ө ө ү ң аны ос аны ң аны аны аны аны аны аны 22. 22. 22. Қ – 22. 22. 22. Қ рг і қ та та та ө і і і і ң 3 3 3 303 t ү бас бас і і і і і бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас бас Dayyndalғan material ushin ekіnshі basylym Kazakhstan Kyzyl kіtabyna engіzіlgen 404 tүrі (6%) өsіmdіkterdі, sonyң іshіnde Lycopsida – 2 oramzhapyraқtylar – 2 mүktәrіzdіlerіnің – 4, gymnosperms – 2, Flowering – 362 baldyr – 6, saңyrauқұlaқtar – 22 қynalar – 4 tүrі (complains of sanyny ң 6% – civilians ғsіmdіkter, 0.6% – tөmengі satydagy ғsіmdіkterdіерд).

79 өсімдік қауымдстықтарын жататын қорғау, asa қauіptі -33 auіptі, -25, osal-21. Arasynda bіlіngen ғoғamdastyқtardyң ұsynyldy 22 Orman ekoүүyelerі; 11 zhazyқ – zhane 6-tau-ken dalalyқ ekozhyayerdі; 27 shldі қоғamdastyқtardyң, onyң ішінде 12-өсімдік formations; 11 meadow ekozhүyylerdің otyryp, Kғқғamdastyқtar zhazyқne taқy shalғyndar.

Arasynda turlerden mәdeni өsіmdіkterіn bіlіnіp, zhem_s-zhidek: aғashtar, bұtalar, mountaineer – 65 tons, onyң іshіnde 9 Kyzyl kіtabyna engіzіlgen. Olar sanatina zhatқyzylғan asa қauіptі. Katerl_ zhane osal – 56.

1. Vereshchagin Bolotnik – sirek, endemyalyқ tүrі

2. Piyaz soddy – Atyrau, narrowly endemic, ryp ketu қaupі tөngen

2. Onion fine mesh (ramson) – sirek kedessesetіn tүr

3. Piyaz multiroot – syrek toү

4. Сқұр құр pale-colored – syrek, endemiyalyқ tүrі

5. A tulip of various kinds – a syrek of ture. 6. A gang of a sibir – a sirek, which reduces the range of a ture.

7. Iris Ludwig – sirek, narrowly edemic

8. Large-flowered slipper – sirek, reducing the range of species

9. A wasp’s slipper is a sirek, which reduces the range of trі

10. Slipper daқty – sirek, shrinking range of terti

11. Helm orchid – syrek tүrі, diminishing dignity

12. Altai rhubarb – sirek tүrі, shrinking syzyқtyқ

13. White Waterlily – sirek tүrі

14. Steppe peony – endemies that are declining syzyқtyқ

15. Saur creek is a sirek, narrowly endemic trі

16. Adonis Kөktemgі – Sirek Tүrі

17. Gymnospermium Altai – Sirek Tүrі, Kөptegen Gerlerde Joylylyp Bar Harvesters

18. Dolgonog – sirek tүrі, relict view

19. The stemless stemless sirek, endemylyқ tқrі

20. Stroganovia arrowhead – this sirek, endemiyalyқ relic species

21. Semіzot – құndy tүrі – atty declining dignity

22. Siberian Altai – sirek tүrі, decreasing dignity

23. Alma Sivers taty қatty cutting dignity

24. Itmuryn Pavlov – sirek, endemylyқ tүrі

25. Badam Ledeburovsky – Sirek, endemylyқ tүrі

26. Maykaragan Khoven – Sirek, endemyalyқ, relic species

27. Astragal belovoylochny – endemic to Zaisan shұңқyrynyң

28. Sweet Astragalus – sirek, relict species

29. Astragalus thin stem – sirek, endemilyқ tүrі

30. Needle-hollow – өte sirek, endemiyalyқ tүrі

31. Spring-like kopeechnik – өte sirek kezdesesetіn tүrі

32. Lechebour Sochevichnik – Sirek, endemylyқ tүrі

33. Altai Volcheyagodnik – Sirek, endemyalyқ, relict species

34. Stelleropsis tarbakatai – sirek, endemiyalyқ tүrі

35. Su zhaңғaқ – sirek, relict to shrinking syzyқtyқ

36. Podlesnik europalyқ – sirek, relict view

37. Osmoriza spinal – өte sirek, relic species

38. Ledeburiella zhabritsevidnaya – sirek, endemiyalyқ tүrі

39. Mech’s tumbling flower – syrek tүrі az sana

40. Ledum marsh – syrek tүrі

41. Bearberry kәdіmgі – sirek tүrі

42. Mankzhidek small-fruited – syrek tүrі

43. Akantolimon tarbagatay – sirek, narrow endemic tүrі

44. Kermek Reznichenko – sirek, relict, endemic

45. Mertenziya Popova – sirek, endemylyқ tүrі

46. ​​Mertenzia tarbakatay – өte sirek, narrow endemic tүrі

47. The Black-capped Eerica is a sirek of narrowly edemic

48. Mytnik tarbakatay – sirek, narrowly endemic tүrі

49. Madder reznichenkovskaya – sirek, narrowly endemic tүrі

50. Tsymbariya dauyr bal қarakayy – sirek tүrі

51. Pyrethrum Keller – sirek, narrow-endemic, relict species

52. Mordovnik Zaisan – sirek narrowly endemic to

53. Rapontikum safrolovidny (maral tamyry) – tүrі қatty declining dignity

54. Moong Baranets – сиte sirek kozessesetіn tүrі

55. Polyporus Root love – syrek tүrі

56. Kladina Olena (moss tree) – Sirek kezdessetіn type of lichen

101 tүrі, omyқғaly zhanuarlardyң ұshıraғan tөngen naқty 16ykan ,ykan антykan факторyuk антyak антyak антyakyp ekіnshі (threatened) – 29 (onyң іshіnde balyқtardyң – 7, amphibiyalardyң zhne bauyrymen zhorālaushylardyң – 1, құs – 15, сүт -5); үшінші (осал) – 40 (onyң іshіnde balyқtardyң – 2, amphibiyalardyң – 1, bauyrymen zhorғalaushylardyң – 6, құstardyң – 15, storektіler – 16). Non-rally threatened zhaғdayy қorekt_lerden – (Mammalia) қалсаңыз, кейбір тұяқтылар – қарақұйрық; tau uyoy zhne zhyrtқysh – tymdastyғyny ңkіlderі feline; құstar arasynda – bustards, zhyrtқysh, sіrese, ірі қыран zholy, keibіr court zhozetіn zhne su maңyn mekendaytіn; – balyқ – mekandeushіlerі aral zhane not Caspian; Omyrtyқasyzdardan – Commercial Tүrleri Kөbelekter (Lepidoptera), beetles (Coleoptera) Nysanasy Bolyp Tablylatn export ushіn collector-әueskoylary. Zhartysy zhyrtқysh stardy (barrels іrі bүrkіtter, sұңқarlar zhane not scavengers) on the tyzhesіnde ruthless, rylis ryn tөmendetute baғyttalatyn 50-60-shy lj. boldy, sondytan sirek, Kyzyl kіtapқa engen, onyk ішінде бүркіт (Agnila chrysaetus) – symbols of memlekettіk yeltaңbanyң.

96 omyskadyzdardyң zhatatyn қorgua, asa қauіptі – 11, olardyаны sany, әsіrese, tөmen zhane tүrlerі құryp ketu aupіnde tұr. Threatened tops (40) bar salistyrmals tore zhogary sana, bіraқ shagun zhne taraly aimaky zhyrtylkan. Айolaysyz zhaydalarda tүrlerі boluy mүmkіn joyalyu Kauіpіnde. Osal tүrlerі (45) negіzіnen keң aқymdy area, bіraқ shrinking serinen әr tүrlі zhaғymsyz faktorar. Bіrқatar oryndyқ, olar sirek kdessessetіn, zhoılyp zhkelelegen turorіnіn population. Қtherlі ә ос осәңңңң ңң ) dalaly қ tasbakalar (Agrionemys horsfieldi), bұl aytarlyайtay undermined onyң sana bіrқatar oryndy қ onүtүstіgіndde zhane aboutңtүstіk-shyғysynda. Sol ayryluy mүmkіn uly to snakes – a shchitomordnik (Agkistrodon halys), kәdіmg_ zhane did not give to vipers (Vipera berus, Vipera ursini), catch alu Ushіn zhylan uyn paidallylatyn medicine. Soңғy zhyldary өsty ұ Sranys y әr tүrlі spiders.

Айolaysyz герzgerіster florasy omyrқasyz kөrіnіs tpқan Қазақстанның »Қызил кітаб енгізілген 96 жәндіктер, 1-шаян тәрізділерден, 6-molluskalar 2 коль shrychrychychrychychrychychrychychrychychrychychrychychrychychrychyrykrychyrykrychyrykrychyrykrychyrykrychyryk rychrychykh shyan tәrіzd_lerden, 6-mollyuskalar 2-krychrychychrychychychychychy orykh orykhovykh orychrychykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykh orykrych ochryk toryan zgerіster Besl eskeru emes, barlyқ tүrlerі, olarka құryp ketu Katerі tөnіp tұr. Basym kөpshіlіgі omyқtқasyzdardyң өte tөmen sana tіptі kіshіgіrіm ecology ия герzger_ster biogeocenozah tudyruy mүmkіn, all right ң ғғәыәәқққққққ ққайайқққққққ ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол ол

Resey Tabikat ғ ғ ә ә zhәne zhanuarlar dүniesіn қ ғ ғ наз наз XIV – XVII ғasyrlarda payda bolda bіrқatar patsha jarlyқtary men shekteu charréls turaly қatysta құndyzy zhane blyңғyr. Memleket meddelde, olardyң kөzі retіnde tani (yasaka). Ivan the Terrible sentenced өлім жазасына заңсыз өндіруге құндзызы. Kezіnde Sultan patsya-hunter Alexei Mikhailovich қabyldandy, zharlykar aң aulau turaly, anyktap, ony merzіmde, tymy salynғan aimaқtar, artyқshylyқtar parsha, sanctionar bұzushylarғa tә b. Tyym aң paidalanuғa arnalkan aimaktar, Muskeu.

Auқymdy іs-sharalar boyynsha tabiғatty қorғau, worn zhalpy Sipatov, Peter I bastaldy basқarmasy Zharlyғymen were kept by zherүstі zhanuarlar, қarastyrylғan shekteuler өndіruge bұlғyn withdraws aң құndyzy, Mәskeu tүbіndegі zhane bұlan astynda Peterburgtің. Petr Negіzіn Zertteu Eldің Tabiғi Resourcestaryn, Boldy Tek үlken maңyzy bar shower Bolashқ. Alaida, capitalism damu әkek soқsa, derlіk 1chem hemes shektelgen, retsіz zhne zhappai jo ryu Orman, aңdar, құstar men balyқtardyң. Netizens of the Pisces

Қozсalys shіn tabikғat Korғauғa kіrіsіp, ғalymdar, әsіrese belsendі soңynda XIX – XX Khasyrdyң basynda. He wasps kezeңde bolat Koyylyu alқashқy қoryқtar. 1882 zhyly zhynalғan қarazhat құryldy Koryk ар zhanartauririgenendi, 1898th – gave қoryқ қ Askania-Nova, oңtүstіgіnde Ukraine. The idea of ​​Yyymdastyr Korykar seized ke ң shekber ғ ylymi koғamdastyқ, bіraқ ol affected the jerk of menchik құқyғy men royal үkіmetі emes found қoldau.

Erezhe өzgerdі keyin Uly October socialist revolutions. V.I. Lenin Bastaushysy Bolds Nemesa tiklei Katysushysy іzіrleu, 94 Zhattardy saқtauғa bakyttalғan tabiғat zәne tabi ресурi resursarddy aқylmen paidalanu. Mұnday bүkіlhalyқtyқ mіndet Kқyylғan alғashқy zhyldard yan bastap-aқ Keңestіk bilіk: onyң decrets men қaulylar turaly mәsele ortan қorғau, tabғғ bayyққtardy әrқashan yyak jyatryan қorанau, tabғғ baylyқtardy әrқashan yyak yury ontany korғau, tabғғ baylyқtardy әrқashan yyak yryan ortans orkoru, tabi байi balyқtardy әrқashan yyyryan ryau orau, tғғғ and baylytardy әrқashan yyak yryan ortan

Ol Koyylgan V., Lenin 20 Tamyz 1920 Zhylgy Decree aul Aulau Turly Zharyyalankan “aң Aulau Erezhesi” Latan өzіmen Taғy bіr zharykyn үlgіsі Lenin Memlekttik Oylau. Sol kreza әңgіme құru turuly қoryқtar, aңsylylyқ sharuashylyқtar zhane t. B. Bekіtіtіn V.I. Lenin kontempterі қarym-қatynas, adam men ғorshaғan ortany odan әrі өzіnің өzektіlіgіn joғalttқan zhoқ. Kazіrgі kese жалde zhvalpy problemasyna tabiғ қorқau ереrkshe blіnedі zhinaқtau zhanuarlar dүniesіn orғau.

Үshіn tarihi ұzқ uakқyt әserіnen, tabiғi әne anthropogendik factorar, қatty’s fauna has become scanty. Түрлік құрамы men kөptegen zhanuarlardyң sany қatty қysқardy, olardyң edәuіr bөlіgі tolyғymen zhoғalyp ketken zher. Atau zhetkіlіktі thought retіnde tarpana – extinct zhabayy zhylyқy, tour – alғashғy қauymdyқ bұқanyң, stellerovu (teңіz) syyrғa.

XVI ortasyna dein XX ғыырыдың аумағы Еліміздің “tastap”, by whom degenede, 7 kiš_ zhane 5 sүt қorektіlerdің. Soңғy 15 zhylda fauna bіzde impoverished, many boys, having lost itbaly-fruit-fruit, cheetah, tолran zholbarysy, dzeren zәne Kyzyl kaskyr. Modern Pentathlon uaқytta қauіp-қater tөndі 73 tүrі, bұl Rett әsіrese үreylі zhaғday ungulates, pinnipeds zhane zhyrtқyshtar dignities 10 nysandaryn aspaydy 300 is given (Near Eastern zhane vostochnosibirsky leopards, striped hyena tүlkі araldary Cape қyzylқұm arқary, Alyp mole rat, Ussurian Zholbarys asia құndyzy, Okhotsk sert kit zhne t. b.).

Negіzgі sebetterіnіn bіrі қyskartu small zhane kөbeye bastyada zhanuarlar – zhoyu, allies trshіlіk etu orny kzda bіryңғay area of ​​ydyrady ұsaқ uchaskeleler ғana bіrte-beіrte ryte. Who are you? – shamadan to өndіru aңshylyk-kәsіptik tүrlerі. Ң қauipt boldy poacher, her aldymen, sol sүtқorektіlerdің, zonday-aқ қr tүrlі zahғdaylar ayusyad discharge sirek. Зz-tүzsіz zhoғaluyna kejbіr tүrlerіn yқpal ethedi ғғғymsyz kөrshіlestik ол olardyң zhasandy infused aңdar. Akırynda, Ganday Zhanuarlar are being destroyed Қауіп ішін olarғa ұsynady mұnay өndіru tekhnasy, electr i take a yellow card, s_resse ortanyң lastanyuy. Қoldanu tүrlі anthropogendіk chemistrylyқ zattardyң (uly chemical atyme nemese tyңaytyshtar) saldary “ozyp” barly қ bass and sebärter bұқaralyқ қaza tapқan өsіmdіkter men zhanuarlardyң tіrі tabiғyi kiғyarlyardy

Іазіргі уақытта сирек кезесетін және құрып к Management қаупі төнген жануарлар түрлерін б than жальпы халықаралық problem.

HALYҚARALYҚ, ODAҚTAS, REPUBLICANSҚ »KYTZYL K_TAPTAR

Sheshіmіmen Khalykaralyқ tabikatty қorgagau odagynyң (HTO) құryldy Khalykaralyқ Kyzyl kitita. Оған ггізілетін келесі санат жануарлар:

I. Joylyp bar zat сan, Sana men men taranu aimag y olardyk қysқardy deңgeyge deiin nәtižesіnde unlimited kәsіpshіlіgі, azyp-tozuyn biotypes mekandeytіn gerlerde nemesé basse da brame brace Bүl tүrlerі bқkylauynda naқty құryp ketu аупі төнген немесне жқын Толық жойылған

Olar өmіr sүre belsendі aralasu adam mұқtazh, tolyқ ortany ғorғau, deiin құrylғan қoryқtar men bass and morekor orғalatyn aumқtardy kүtіp-ұstau қolda.

Ii. Shrinking ішінде – the oppressed zhanuarlar, sana men men tralu aimaғy bar tұraқty tөmendeu іserinen-anthropogendik nemese basқa and factorar. Қatysty wasps zhanuarlardyң ңazhetti kүshitu қorғau sralalyn әzіrleu, arnayy қalpyna keltіru іс-шралар.

Iii. Sirek kdezdesetіn zhanuarlar sans men taraly aimaky onyң zhettіk t шmen shamalar үr tүrlі sebepeter boyynsha. Olar zhalpy ortan қ ғ ғ ә ә z ә ne tұraқty ba ylauda zhay-kүyіn, olardyң population.

Iv. Belgіsіz, Nemes poorly studied, Zhanuarlar, Olar Turaly Naқty Malіmetter Zhoқ, Bar Depot Esepturege Negіz Bolsa, Olar Tap Buluy Mүmkіn Alғashқy Ush Sanattaky. Talap Odan әrі Zertteu.

V. Kalpyna Keltiringen Toler, Onyk іshіnde Joylylyp Bar Zhatқan, Bіraқ қabyldanғan Sharalyardyң Arқasynda Deggeyy deіn zhetkіzіldі, olardyң ққалу қaluыyn kepіldndіretret Says odan әrі zhetіldіru ortans ғorғau zhane erekshe tiimdi paidalanu.

Ғ ыми ыми қ қ қ у «« «Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ б б б б б б б б б ейн б б б б б параметр параметр параметр параметр параметр к

1. Merbess. Zhaylі tүrde erezhe (nomenklaturasy).

2. Areas (tarala dynamics).

3. BioParat (aimakā bylana zhane konys audaru).

4. Biologylyu ере derekderdi (azyқtyқ regіnіn, cейbeitu zhane өlіm-zh_mі, bioticuly potential).

5. Sana’a (кtken zhene іazіrgі keseңіnde standarty әdіstemme boyyn esseke alu).

6. Practicals қ ғ ғ ө ө шара і і шара шара шара шара шара ла ла ә ә zhne қ пы пы на на на к ел ел т т т (tyyy salu, k тsіpshіlіk, kөshіru zhne taratu, biotechnologies қ with шара sharalyar ө sіru қolda ә not t. B.)

Bұғan osymшаa aқparat kөzі kөrsetіledі.

Baskha ayқanda, m к кі к ф к к ф крит крит крит крит крит крит крит крит крит крит с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с, с с саны динамика динамика динамика динамика с с динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с мен мен динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция тенденция динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика динамика Mundum men mundai belgіleri retіnde endemic zhane not relic sipaty, tіrshіlіk emu.

Bassymdyқ was given to aңshylyk-kәsіpttik zhanuarlarka, kүzetu, onyң ішінде ең өзекті. Keibir Jordan b. – bңl jana tүrlerі – kara zhne altyn bнlұyn, kara muskrat, kөk ndyz, kara raccoon, nutria, aj zhaңbyr zhіi zhawadi jen zne t. B. Arnyy kүzet regimes үshіn Says acclimatized cқtқorektіlerdің, әsіrese, bastagқy keseңңnde olardy konystandyruғaa. Olarғa minalar zhatady musk oxen, fallow deer, European mouflon, Canada Undyzy, chinchilla men dayly

Barlyғy Khalykaralyk Kyzyl k_tapқa enggіzіlgen: sүtқorektіler – 281 tүrі, құstands ң – 396, bauyrymen zhorғaaushylardyң – 105, amphibiyalardyң – 41, also suly balyқrydyңdydyңңdyңңdyңңdyңmenң.

Қatysa otyryp, osynday mazyzdy іste, called faunasyn saқtau планa, planet, Kңes Odagy nazardan thousand дыaldyrmaydy mekandede іlerіnіndandy қ tabikat. 1980 zyly zaң negіzіnde қorgu zhane not paidalanu Turaly “” zhanuarlar dүyesіn қorғau құryldy Red Book of the USSR, 5 ылyldan keyіn released ekіnshі basylym. Land: сүтқоректілер – 94, құстың 80, bauyrymen zhoralaushylardy ң – 37, amphibiyalardy ң – 9, balyқ tardy ң – 9, molluskalar – 19, jәndіkter – 202, Shayan tәrіzd_ler – 2, rtrt r 11 rtart 11, rtart 11

Faunas with the Tayauty – 19.

Sanatina I – Joylyp Bar Zhatқan Kіredі Asia zen Dynzyzy, Kyzyl қasрyr, Persian Menmen Amur Leopards, Turan Tiger, Loved. Birds of pinnipeds – kәdіmgі itbalyky (baltyқ population), baltyқ syr itbaly zhne belobryukhy itbalyky-monk. Kitterdің bіrі – vysokoloby bottlenose, s гr, Greenlandic, oңtүstіk-batys, kөk zhne humpback. Tұyaқtylardan – teңbіl bұғy (aboriginal populations), dzeren, goral, markhor eshkі, қoy (altai, Transcaucasian, Kyzylқұm men bұhara kіshі tүrlerі).

Santha II, the Sakhalin құdyr, karayyry кавказ, Caucasus bearded eshkіsі, tүrіkmen zhne tien-shan қoshkarlar.

Sanatina III – sirek kdesdessetіn tүrler kіredі Kavkaz large-toothed mole, kazakқstandyқ zhne Bukhara belozubki; bats – Mediterranean zhane not под ү ү под под horseshoes, almatyda evening party, wide-fold fold; Menzbirya suyry, turkіmen қsayaya обы toba of dwarf jerboas (five-fingered, fat-tailed Heinener), darks (giant, Bukovinian әne құmdy), Transcaucasian hamster; Ayu (Tian) , seyval; Turkmen kulan, bұhar bұғysy, trkіmen bearded eshkіsі, Kazakstan arқary men Putoransky Kara қ oi.

IV sanatқa – belgіsіz, az serthelgen tүrі kіredі orta moher (mole), Transcaspian mouse-like dormouse, tүrkіmen mouse-like hamster; baltyқ ringed seal, hochlach, white-sided Atlantic zhene sұr dolphinder, Kara killer whale, Commander Remnube.

Sanatyna V – Alpyna Keltіrіlgen tүrler kіredі Ladoga nerpa, Novaya Zemlya soltүstіk by zhene not a bison.

Tіzbeler Kyzyl kіtabyny ң nemi tolyғypy otyrady.

Kyzyl Kitap – Emesa, Zan қorғau turaly zhanuarlar, bұl baғdarlama қyzmetіn negіzdelgen, Jean-zhaқty mәlіmetterіnde faktіler zhinaқtalғan zhane naқtylanғan bіlіmі changed kөp zhyldyқ tәzhіribesі ғalymdardyң zoologists aңshy sharuashylyғynyң mamany, әuesқoylary bіlgіrlerі Tabigat changed. Olardyң kөmegіmen tіrkeledі barlyқ zhaғdailar payda bolu zhane ryp ketu zhekelegen tүrlerіn aulkan. Жаңа дерекер енгізуге мәжбүрлейді елеулі өзгерістер немесе толықтырулар кезекті қайта басы шығару, Kyzyl кітап.

Onyң materialdary үshіn Sozdar, kez kelgen normativtіk құzhattardy orkau tours zhanuarlar. Kyzyl kіtap habladey shahyrady faunasyn zerttep, eskertedі қaupі turu zhne kékés boldyrmauғa baylansty Kau_p. Her bastas onyk praktilyu mәnі – құtқaru joylılip bar reaped trlerіn zhane қalpyna keltіru sirek kezdessetіn. Osnyң dңlel қyzmet bғaly aңdar, olardyң sңtap қaldy. Olar bolan senatyny, bіrak arқasynda ұzak zhұmysyna meleksettіk mekemeler, Kohamdy қyymdar, mamandar zhane enthusiast uyuy aman-esen bar zhane kazіrg uakytta.

Kyzyl kіtapқa engen zhanuarlar engіzedіmes, мәңгі, al prospekasmen, esepteu bolsa, bl nәtižesіnde қybaldanғan sharalyar, olar қashan toқtaydy қazhet қorғau. Osylysha, zhaғdayai қ barai, zhelekegen tлерrlerіne auysa alady bіr sanattan basқasyna nemesy young алyzyl kіtybynan, ranger auіp, olar үshіn тіп ктт.

Қorғauғa zhanuarlardyң Bolado, Sonda ғana belgіlі bolғan kezde қanday esіmder bіraқ olardyң қorғauғa mұқtazh, қanday іs-sharalar өzgertuge қabіlettі zhaғday zhaқsy zhaғyna қaray. Belgіlі bіr қyyndyқtar payda bolғan kzezd, Kyzyl kіtap RSFSR Ministerstler Kekesіnіn қaulysyna sәykes RSFSR 1982 zhylu. Yiyn Eken tіzіmderіn zhasau “Imіtkerler”. Resei Federatsii sinda az zertelgen sana zhane taralyu kөptegen tүrlerі men toptary zhanuarlar, talap etіlgen köytu zәne naқtylau, olardy әrtebesіn zhaғdayyna baylansty.

Barlys Kyzyl kitabyna enggіzіldi RSFSR 247 tүrі, rychny ryshnde sүtқorekt_lerdің – 65, rychyschey ostrovka otryko-8, bastard rye beetles – 8, kefry rychyshnya insectivores – 4, bats – 8, kemirgystry-5, pyrachidae-systya

Өytkenі basyp aldy shektelgen taralymy zhane zhetpedі, қoғamnyң keң sheңberіnің keltіremіz mұnda tұtastay tіzbesі sүtқorektіlerdің zhүldelі oryn Kyzyl kіtaby RKFSR:

[To Gremera Khalykaralyk Kyzyl kitapty екkіnshі basylym “Kyzyl kіtap KSRO” republican alyndy sol bes sanattaky zhanuarlar.

Category I – West Siberian bills, Tuva құ bounds; Commander (Cape Island) Kgіldіr tүlkі, Kyzyl қasқır, Amur tiger, East Siberian leopard, Persian leopard, Kara Barys Nemes Irbis; kәdіmgі, nemes dқty, itbaliқ, sұr, nemesye long-morded, itbalians (baltyқ populations), white-bellied itbalians nemesé itbalyky-monk, highbrow bottlenose; сyr whale (Okhotsk-Koreans populations), Greenlandic североyt (North Atlantic zhakho Okhotskaya Taralimdary), Zhapondyқ Kit, humpback whale, Nemes humpback whale “,” North “k »k kit; Ussurian teңbіl bұғy (aboriginal populations), dzeren, amur goral, bezoar eshkіsі, Altai arkary.

II category – Daurian kirpi, zhapar tyshan; shahyn podkovonos, Podkovonos Boran, nemesa spectacled, Alken Podkovonos, pokratnaya nightgown, tricolor nightgown, kәdіmgі dlinnokryll; baybaқ europalyқ; white-breasted, Nemes Himalayan (Kara), Ayu, Taku, Amur Orman cat; Atlantic walrus, Baltyan ringed seal, Soltustik finval, Nemesian herring Ut; Sakhalin құdyr, Chukchi қar қ oi.

Sanat III – Almatida evening party, wide-fold fold; five-toed dwarf saya қ, alyp deaf; polar bear; Caucasian Cats (Ortai) Greenland Eat (Bering-Chukot-tіk populations), Safel, Nemes and ivasev (Sydyana) Pytya; Putoransky Kara қ oi.

IV, dzharen – Zhapon Moghera, Nemes Mole, Almaty tiger shrew; Atlantic White-sided Dolphin, White-faced Dolphin, Sr Dolphin; Kishi, Nemes Kara, Killer Whale, Commander Remnube.

Category V – Ladoga seal; sire whale (Chukchi-California Negіzdelgen population); Novaya Zemlya Soltustik bкy, bison.

Zhekelegen tүrlerі (kіshі tүrlerі) zhanuarlar dekorivlasқan bіrdey emes zadғday, jeger auқymy republican zhne ne barlyқ eldің. Sondytan and Keyde Beredі are dissimilar Margaret Kyzyl Kіtabyna KSRO men RSFSR. Artyқshylyғy Kyzyl k_tap Resyey Federatsiyy – non-april egzhey-tegteyly sipattau taraly menmena sаныtүorekt_ler. B ретl rette bіrneshe қyskardy ecologiylyқ bөlіmder bar, bіraқ tolна mәimіt turaly aytyl лиan limitteushі faktlarar – tabi ә zhne anthropogend_k, кlken dедredede қauіp tөndіredі p і ch p i zhl, d ү k d ед n к к к к к к к

Kөlemі changed aқparattyң tolyқtyғy zhekelegen ocherkter Kyzyl kіtabynyң RSFSR dependent zhylғy zerttelu hydrochloric Nemesu өzge de aң, onyң maңyzdylyғy, osaldyқtar dignities changed mәlіmetter, қolda arnayy әdebiet bar. Ең көп көңіл бөлінген “көрнекті” toptars men trlerі kүrdelі biologimen zhne taғdyrymenmen (ірі жыртқыштар, тұяқтылар, kitter, t. B.).

SYREK KEZDESETIN Ә ZHENE ҚALPYNA KELTІRILGEN TRҮLERI

Paidalniy Eki nұsқada keri әserіn tigіzetіn әserі Kyzyl kіtybyny ң RSFSR.

To a desman’s heel of the shekteledі europalyқ eldің bіr bіlіgі, al zhalpy sana oshaktarynda mekandeytіn poolder Edіldің, Donnyң zhne Oral anyқtalad 70-90 weң. Tәzhіribe kөrsetkendey, қorғau maқsatynda zhane small basyn kөbeytu bir mezgіlde tyyym aң aul қazhettі өzara baylanysқan sharuashylyқ zhane ұyymdastyrushylyқ іs-sharalar saқtau, kөlder changed older women ormandardyң өzen zhayylymdarynda, afforestation zhaғalauynda sous ushin zharamdy, Omir, bұl Januaria, auystyru қoldanylatyn құrma balyқ aul құrylғylaryn Basқa yes, onyң alman nen menөlui zhpar tyshқan; aulu of animals, zhon Konys auaru bіrі zhaman zhadday zhansy toltyru; “Bos” zherlerdің shegіnde taraly aimaky; Egzhey-tagzheylі zertteu mүmkіndіgі zhersіndіru vykhuholya tүrlі aimaқtarynda KSRO. Б кл кеңейту жөніндегі жұмыстар одан әрі jaңa audandarғa kөshіru. Zhasau talap etіledі bіrneeshe vykhugolevyh Kaumaldar zherlerde қaldyrylatyn bіlіnbegen, tabi i kesenderендер zhoқ will violate қalyptasқan үlgіdegі sharuashyly paidalanu. 1951 zhylғa deiіn kүshіnde үsh vyuhkolevyh қoryқ: Oksky, Khopersky zhne Klyazminsky. Soky eki taratyldy, al alaң Oksky cut down. Shamasy, Kalpyna Keltira Kerek Klyazminsky Koryky. Barlyқ mқmkіndіkter bar to preserve the orys of the desmans, bilge rektovyy t ,rі, about rylyh rylyy қyzyғushylyқ zhne myddeny ndylyғy.

Жоқ, ақ қую екіталай кім дестете өзіне фаунасына Арктики. Sonymen Tatar, ol barly zherde sirek. Қazіr zhuyk епsepteuler пыlempi әlemdіk resurstara aқ ayu aspaydy 40 ңу уу у у у ууу

Taғdyry aқ ayu alaңdatady әlemnің kөptegen elderіnde. 1965 Zhyly Fairbanks (Alaska, AҚSH) нalasynda bіrіnshі halyқaralyқ zhinalyys осttіі wasps tүrі. Zhinalғandar bjl zherde maman-zoologtar, meleklettіk mekemelerdіі іkіlderі, KSRO, English, Canada, Norway z Дne Denmark keshendі charalyardy belgіledіk bіraқ ksheytu ortans Orkau. Ksіbі aқ ayu barlyқ zhyde tymy salynғan.

Үzdіksіz қysқaryp, sana men taraly aimagy white-breasted, Himalayan nemesa, ayu – tamasha өkіlі fauna iyr Shyғys. Dep. Sanaidah, ból onık ңalғan 5.8–7.2 weң, alaida, bl, bәlkіm, kөterіlgen. Tқrі azhet urekshe қ or.

Sirep, Kyzyl қasқyr. Soңғy uaқytta single kdesdesken Audanynda Khabarovsk. Primoryede 1960 zhyly eky Kyzyl қaskır anyқtaldy Kavalerovskom. “1955-1957 jyldary іzderi wolves kөrgen zenininda Sando-jacques-tyң 1969-m – joғarғy zaғynda Iman. Aumғynda Sikhote-Alin қoryғyny ж 30 zhyl қasқyr tabylғan zhoқ. Іс Жүзінде ол жоғалып ыыр Primorye zhne saқtalıp, cay zherlerde Оңтүстік Сібір.

Taraly aimagins men sany Kyzyl Kaskyr Yyr Shykysta aytarlyytay Uzgerdі 100 zyl. Өйткені ол өте Сирек және bұl ziyan keltіrmeytіn aңshylyқ sharuashyly, onyң Udalau ayryluy neg_zder. Әine, tүrі sқtaluyu Kerek.

This is a small number of Шыыр Шығыстағы tiger, magicians ғana zhergіlіktі tabiғat.

1970 zhyls eskerіldi shamamen 131 аң (29 yerkek, 46 ғrғashi, 47 – 49 tigers zhane 7 aңdardyг belgileng zhysy zhne zhasy). Sonda her zhogaryy tyғyzdyғy barys bayқaldy shyғys bauraynda Sikhote-Alin, ө ендерендерендер Сnder Suchan zhene Tadushi, Sikhote-Alin қoryғynda zhne to tributaries of zhogarғy zhonne orta aғysy Imana zhene-Alinskom анаoryғynda zhne ne not tributaries of zhogar y zhonne orta aort aғysy Iman ә zhetoy Alinsky 1982 zanyly sana 200-250 abөken bold.

Soңғy 20 zhylda Қyyr Shyғysynda zhayr zhane not ұ stan 80 80 of geo ж leopards. Бүгінгі таңда Приморье ольдыар мекендейді 15 – 20, al bұryn olar azyғymen қamtamamyz etіl bүkіl Amuro-Ussuriysky shetіnde. Wasps sirek kdessesetіn aңdar miyiyat Korkaityn.

Kavkada leopards mүmkіn old young zhoғalyp zahagyn arad.

Irbis, Nemes іlbіs, өte sirek Shyғys Sіbіr. Kazir Joylyp Ketu Aldynda tұr zhne manuta қataң Korgaw.

Kalany aldymen populated the hairlessness of the soltustik zahulauynda Tynyk Mқkhity. Nәtizhesіnde predatory kәsіpshіlіk XVIII ғasyrdyң ekіnshі zhartysynda boldy exterminated sularynda, washing arnalғan Commander of the Aral Bering, bіraқ saқtalғan aralında Mys. Aғmidagi ү ү і і ң 1970 zyly Kuriles sana Kazardi Kzіnde 4.5 – 5 we Kңғalauyndaғy Kamchatka – 500 – 600, aralynda Mys – 1.5 we ң kalans. Malіmetterі Boyynsha, 1972 zhily olardyң zhalpy sana shegіnde Keganes Odagynyyragan 8 – 8,5 weң.

The walrus zhatatin baғaly kәsіptіk tүrlerі Arctic, bұryn oқta-tekte kedesdesіp айyunda Barents teзіzіnde, shyғysta tүbegіnің Ka-nina, lived arnalғan Zhettіk zғғalauy men and you bүgіn joқ. The Atlantic walrus and the walrus, the Laptev alynda tolyқ қorғauғa. 1956 zyly KSRO to қ tatylyuy memlekettik kәsіpshіlіgі walrus. Rұқsat ol tek soltүstіkte, Yiрr – halyққa Chukotka, Koryak Autonomous Okrug zhane Yakutia. Tyiym salyғan atu walruses court zhane analyқ bastap cubs. Alaida, қauіp wasps zhanuarlardyң seiylgen zhoқ – allies of Sana’a (bіzdің soularda 130 weң), bayau bolsa yes, қysқara bastady.

Құlandar времена времена Украина Украина Украина Украина Украина ол ол ол ол ол Under the onslaught of іndіrushіlerden деlde қaida Alda tken Kғyrdyң ortasynan bastap kүrt oralmady kemu_ zhne ne aғymdaүy zhүzhyldytyң zhuyқ exterminated. Kazir Glandar Sakhtalkan Badkhyzsky Kory (800 bass) aralynda Barca-Kelmes acclimatized. KSRO memlekettik қorgagyu alyndy – aң aulau, olar tytym salynada.

Kүtedі meyіrіmdі Karym-Katynas adam tebli bұғylar – aboriginal nysany, sakhtalkan tek tozhalau beldeuіnde ostromtik Primorye. The manuscript of the ғқғғәәәққққстстстандыандыандыруру д д д д дззз д д,, д д ңер,,,,,,, ,ды,,, ,ай, Тң, ,ңңңңңң Алңңңңңңң встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч встреч Ал встреч Ал Ал Ал Ал Алтт Dep Sanalady sirek kozdesetіn tүrі. Soly bit k_tapқa goral.

1950 shy zhyldary onyң sana aum аynda Lazovsky қoryғynyң anıқtaldy, 200, al barlyқ Primorsk өlkesіnde – 400 bass. Бүгін Қиыр ШығыстаIspilli Sana өsty і Shamamen 100 – 200 bass. Kalpyna keltiru resursarynyң wasps tүrіnің – Kezek kүttіrmeytіn mіndet. Says the қadan of the Konstandyrudy ұsynamus goral non-ғұrlym қolayly, olar үshіn oңtүstіk audandarynda Primorye. Ңte maxisdy, sonday-aқtoқtatu azamatyn өndіrugue sika sirek kdessesetіn zhanuarlar rykanaslaқan қorғaunda.

Өte kөrnekі ұsynylady taғryr zubrdyң, ol bіrte-bіrte aumakynan ketpegen edi. XX Хasyrdyң basynda tabiүi kіyіnde bison inhabited ғan Belovezhskaya Pushcha әne Kavkaddagy-zhogary zaguda Kuban, olardyң sana kөpmes 500 dan. 1920 zyly small bass azayd 10 se, al 1926 zhyly poacher Alt_rgen bolatyn soңғy aңdar. Отly ғ рас ни рас ни рас рас ни ни рас ни рас ни Caucasus, Teberdinsky zhane basқa yes қoryқtarry құryldy Yerkіn tabyn hybridtіk yellow kүsheedі. Taza қandy zhanuarlardyң 1981 Sana’s lines 830 bass.

Alpyna keltіrіlgen tүrlerі sүtқorekt_lerdің zhalғastyruda set of aқylғa қyonymdy қorғanshylyқ well реглаe nortimentteu іndіru, msіrese, eger gіme basti nysandary k_sіshshshshshshshshshshsh Іазіргі уақытта саны жабайы Солтүстік бұғы КСРО deңgeіnde сқталаы 800 weң daraқ, onıң ішінде 600 – tundra zhene, shamas, 150-200 – orman. Tundra populations of ң ңlken zhen әne shamamen әlemdіk қoryny zhartysynan. Zhol shegі atu – 10-15 payyz small. Novaya Zemlya Soltүstіk bұғy қRailғan Kzyl kіtabyna KSRO.

Swamp tour

Bіrdey bastap deer of sana bülan – shamamen bіrdey 800 weң. Kazіr mүmkіn boldy ғlғaytu licenselau өndіrugue dein 70 – 80 weң bass, alaida kөptegen oblystarynda bғan janғdayda ana tabanda poacheronlermen kүrestі. The Ұ synyads of the taғa atu ғana emés, erekke mes, rұashi ыatynas 2: 1, the sanan of қsysyr elish increased. Kezekte tұrғan kүrdelі m_detterdі non-rylym tolyқ zhane ұtimydy kәsіpshіlіk paidalanu wasps құndy tүrі bіzdің fauna.

Ақбөкенддің gave zhne shөleyt Shyғys Europe, Orta zhane Ortalyқ Asia pushed out tabyn үy zhanuarlaryn, plowing poles. Apatty saldary bolds kiikterdің zhappai ққryluy tүrlі apattardyң, rylys құnyn tөmendetute baғyttalatyn adam. 20-zhyldar fights taraly aimakyny ekalay saktalkan kөp weң daraқ. Bүgіn zhalpy ala аy olardyk taraly aimakyny KSRO yes shamamen 2.5 million sharshy shahyrym, al halқynyң sana bahanalanad 1,5-2 million bass. Birau қ ұ ұ Іmіr sүru zaduғdyyi kіikterdің bіrte-bіrte tozad, Kaitadan there has been outlined kүrt тyskartu, olardyң sanyn. Batys Caspian, thoughts, shamameni өmіr wүredі 400 weң kііk. Osyғan Baylanisty tuyndayd kүrdelі mәsele ortans қrғau zhne ұytymdy paidalanu, olardyң қorların Kerek Korshap, “Solsulylyuқtan oryndary tөldeu Kamtamasyzetu, basқa yes шараs шара sharlar zhyelі tүrde eskerru zhanuarlardy ң nansіnde nedu not іsteu zhosparly esepteler.

Sable Otken tolerated Olken Ziyan Zhylғy cutting down Ormandardyң, Orman Ortterіnің Zhәne not the predation of the daydaushylar. Arқasynda tolyқtyy salu aң aulau kөshіru zhane notyң taraly aimaky zhane қorlar bolatyn bүtіnday derlik kaltyna keltіrіldі; 1941 zhildan bastaldy licensesқ atu. Өndіru kөterіldi zhokary deңgeіne deiіn – zhyl sayin 150 weң bңlұyn. Degenmen, емazhet emes сlsіretuge bқylaudy dұrys ұyymdastyrua kәsіpshіlіgі.

Өzen құndyzy the fate befell the bass and ternys baғaly aңdar: a prediment on the subject of the áhurrens on the subject of the áht. Alғashқy zhyldary Keңes өkіmetі құndyzy tіzіmіne zhanuarlardy ұқtazh қorғau, and onan toly толymen tyy salyndy. Howl yyimdastyrylan bіrneshe memlektitіk Koryқtar men Kaumaldardyң. AK Degen Oi Tuyunday Al-Kan “Reserves, Tez Kubeyuge. Dumping rylқұan asyl tұқmdy қory. 1971 zhyly tүrlі-tүrlі republican eldің resettled astatum 12.5 weң beavers. Ң ң ай ай колон колон колон ай колон ай ай колон Днепр Днепр Днепр Днепр Днепр Днепр Днепр Dnepr, Neman, Batys zhane Soltustik Dvins, Pechora, Edіldің, Donny, Oral, ob өzenіnің, Yenisei zhne Mүsherіlіnің, zonday-aқ yyryyrs zdayeny – 1973 zhyly zhalpy sana beavers ғlғaydy (eskere ryryp, өndіru) 120 ret. Bolzhuадыa boladi, bөl kөp ам Zamay, onyң sana 200 weңғa zhetedі. Undyz zhaңadan maңyzdy kәsіptіk tүrі.

“Baytaryldy” zhane teңіz mysyғy, inhabiting the salt basin of the Bulgins Tynyk Mұkhity. Otken Kasyrdaғy Sularynda Rasey Zhazda Zhinalady Dein 600 Weң Wasps Baғkali Aңdar, Alaida Olardyң Terіsі Payalandy Tym кlken Sұyranқa ie ұstap қalu үшін Promyslovikov қanday yes bіr ryr be b yr ryr ya bryr ya ryandy and ryandyy 1917 Zhyly survived tech 17 weң. Keynnen Korғau cat, limitteu, kәsіnshіlіk өz zhemіsіn berdі. Kazіrgі zamanғy population of Sana araldary Seal – 160-170 weң, Kuriles – 10-12, Commander araldar – shamamen 200 weң, barlyғy shamamen 0.5 million. Zhyldy қndіru Seals KSRO-15 – 20 weң bass.

Zhoғaryda Keltіrіlgen Mentaldar Alys Toүgel қAmtymaidy құramy fauna tүrlerіnіү sүtктorektіlerdің set orғau.

Materialdar dekanslastyrylғan Kyzyl kіtaby RSFSR, bar belgіlі mөlsherde aldyn ala sipaty, әdetegі ushnіr іrgelі anyқtamalyқ mәlіmetterdі tour keletіn na қtylauғa keyngі reizdah.

The publication of Kyzyl kіtybyny damuyna yқpal Etedі zertteu, anyқtau zha toүrlerіmen toptopy zhanuarlar, kimge kөmek қazhet. Zhalpy tіzbesіn odan іrі shyғar amtidy eң іrі zhyrtқysh, tұyaқty, pinnipeds, cetaceans, sonai-aқ ұsaқ – whoever, insect-eaters, arm-winged insects b.

Бірқатар жғдайларда aytylady қosymsha shalalar turly қorғau, nysanyn zhane әdіsterіn zhetіldіru turly praktilyқ zhumys.

Adam was appointed as korsetken әerі, tabiғatқa әser etіp, жеalay zhekelegen zhenuarlar menөsіmdіkter tүrlerі, sondai-aқ sarapshylar қatysty. Bіraқ tek aғymdaғy ғasyrd halyқtyң өуі, negіzіnen sapalyқ secіrіs damyundaғy ғvyly men technics әkelіp soқtyrdy anthropogendіk әser etu mәgege іshіn biosferenyар ryk ibe bryn bry bry bry bry bry bі nyy ısılı Tүrlendіru landscapardyң Kalasy men өzge de Konystar, auyl sharuashyly aly-aptar men ndyrіstіk keshender қamtyғan 20 dan astats% sushi. Ottegy shyғyny өnerkәsіp zhәne kөlіk құraidy scales scale үkіl biospherena shamamen 10% of planetary іnіm photosynthesis; Keybirderderdekhnohndіk ottegіnі artyқ ony өndіru өsіmdіkter. Bіzdің kүnderі adam әerі tabiғi zhүyesіnің ajyramas bakyttaushy kүshі odan әrі evolution of ecozhүyylerdің.

Ң ң ә ә ә ә бар бар bar әcer etuі adamnyң Kalpyna keletіn resurstar ресурa zhatatin exhaustible). The wasps of the top barley tқrler_ tіrі zhne nekokosnogo zattar: topyrқ, іsіmdіk, zhanuarlar әlemі, the microorganism zhane not. B. Zhiyntyғy of renewable resources – Joh, zhaһandy ekozhүye Zher (nemesu gendik Kory); ol bar negіzіnde іргіі ңдылықтары эология. Ushin biologiyalyқ resurstardy paydalanu Bolden aқylғa қonymdy zhane yқpal ettі zhүzіndegі progress әleumettіk, Madeni zhane ғylymi-tehnikalyқ Omir, adamzat anyқ bіlu қazhet өzіne әser ETU tetіkterі, әr tүrlі taraptar Adam қyzmetіnің tabiғi zhүyesіn, zaңdylyқtaryn bіlu reaction biologiyalyқ obektіlerdің antropogendіk yқpal ETU zhane wasps neg_zde kөshu basқaru омholdau maдаsatında олlardң tұraқtylyғy men өnіmdіlііііn ecosystem.

ҚҰRU ZhӘNE ZHҮRGІZU »ҚZYZYL K_TAP ӘSERLI NYSAN BIOLOGICALS RTҮRLІLІKTI SAҚTAU

Halyқaralyқ Kүsh-bio-Alouan tүrlіlіkі saқtau boyышаsha zhalғasyp, barlyғy 100-he zhuyқ Zhyl. Joғaltu kez kelgen tүrdegі ісімдіктер men жануарларр ң терең crack бұл үртүрлілік Жер. Adamzat қldeқashan tүsіndі bұl қauіp құru zhәne қyzym k_tap үr tүrlі dәrededegі alғashқy қadam bolyp tabylady onyң үshіn kүres saқtau, zhanuarlar men өymқy rym kyy ңshіn kүres saқtai Kyzyl kіtap boldy құraly tүgendeu sirek kezdessetіn zhane құryp ketu қаупі төнген түрлерін, ғйлым іргетасы ольда қорғау, баст қруы эliкілық ағарту.

1902 Paris сыalasynda bіrқatar elderdіn қol қoıldy құstardy қorғau znіnde Halykaralyқ convention, ol de sananauғa bolady bіrіnshі halyқaralyқ kel_sіmde қorғau boyinsha құrastyru.

1 1949 iesылған арнай қоғамдық Commission Specix Survival Commission, bіrіnsh tөraғasy boldy. S. Boyle. KSRO-nyң about сайan of Seyland G. P. Dementyev (1956), A. G. Bannikov (1960), V. G. Geptner (1966)

Өzіnің negіzgі maқsaty retіnde commission of the bank of the құru әlemdіk of the annotated tzіmіn zhanuarlardy ң zoyylu қaup_ tөnіp tұrғan. Ushina Astyn syzu Yaksha mazyzdylyғy wasps cadastres, Peter Scott, bazkargan commission of deyin 1978 g., Depatataud ұsynda kyzyl kіtappen, Uytken i kyzyl tүs – signal қauіp. Kazir kөptegen tabylady adamdar edi eshteңe heard Kyzyl kitita Turaly!

KYZYL K_TAP HALYҚARALYҚ TABIҒAT ATORKAU ODAҒYNYҢ

Kazindi өzіnde 1949 zhyly IUCN aparatta zhinai bastady sirek kdesdesseіn zhanuarlar men іsіmdіkter. Boldy-14 zhyl, 1963 zhyls payda bolda bіrіnshі Kyzyl kitіba HTO (Red Data Book). Eki Tomnyk Atynan өzіmen Zhinagyny Turaly 211 taxa stқorektіler zhne 312 taxa құstar. Bül bekemdelgen өzara kүntіzbe betterі, арrdң ңrқaysy arnaldy zhekelegen tүrі. Huelde paraktara bolady alynuғa zhne tolyқtyryluy zhaka zhaddaya baylanisty қorғauғa sirek kdeszsesetіn zhanuarlar.

“1966-71 jyldary shyқty екkіnshі basylim, ol қazіrdің өzіnde әldeқayda kөlemdі, zhne not tұrdy mәlіmetter ғana emes, sүtқorekt_ler men құstar, zhne amphibians no reptiles. Sol siyaty bіrіnshі, bұl basylyemes, estelgen keңіnen taratu.

Tomnyң 3-shі basylym »Kyzyl kіtap IUCN payda bola bashtada, 1972., zhane Kazırdің өzіnde to бse bastady satuғa, onyң taralymy uәuіr kөbeydі.

Soңғy basylym, Zharamsyz »1978-80 LJ. қamtidy 226 tүrlerіn zhane 70 kіshі sүtқorektіler 181 tүrі changed tүr құstar 77, 77 tүrі zhane 21 kіshі bauyrymen zhorғalaushylardyң 35 tүrі zhane 5 tүr, қos mekendіlerdің 168 tүrlerіnің 25 tүr balyқ. Olardy і ішінде 7-қалпына кельтірілген үрлер Men tүr сүтқоректіл, 4 – құстардың, бауырымен жоралаушылрдың 2 түрі.

Soңғy uaқytta materialdardy dayyndau zhne іske asyru ideysyna Kyzyl kіtybyna ң zha үрдістерімен бағыттары.

1981 қatysuymen Dүniezhүzіlіk ortalyғynyқ Korshaғan orta monitoring (WCMC) Cambridge (ритmibritania) shya bashtady basylymny ол title olardyң laryn Kyzyl kitita ҚTҚO. Endi b ауд em emdarmaly better, tolyққandy k_taptar, pavl ala aparat turaly sirek kdessessetіn tүrlerі zhne no olardy korғau, zhane not – alғash ret, – arnalғan commerce ция paidalanu, әne hөte zhoғaryғ Birneshe keynіrek payda boldy “Kyzyl tіzіmіn қauіp tөngen tүrlerіn” (soңғysy 1996 g.) Zhariyalanғan makalar tіzіmі nұsқalary bolyp tabylyy Kyzyl kіtap, zhagyn bolғanymen oғan.

Negіz bar үlesі regrets deuga paida boluy osynday mezg_l-mezgіk zhakartylyp ыyratn tіzіmіn bіrte-bіrte aystyrady basyly tolyққandy kyzyl k_tap, өytkenі olyry ry curry shroi ryt shandy ққytkenі olyr ry curry shit KYZYL K_TAP KSRO MEN TMD

IUCN Kyzyl Kitita Amidy Zhanuarlar Alem, Zhaһandy Aukқmda Amдыtida orғau Zhөnіndegі ұsynymdar Zholdanғan Elder Men үkіmetter Aumғynda қAyalptasty threatening Genuarlar… Bұl ұsynystar sөzsіz ol it ң zhimpy sypaty. Sondytan, қazhettі қsymsha IUCN Kyzyl kіtaby baldy ұltyty Kybyl kitaptar. The Қosu ​​taxon ұltyқ қzyzyl k_tap предполаг suggested the moral of Zhaupkershіlіk sol nemesé basқa eldің, onyң odan рі сәтті буйы. Kөptegen elderde shykarylғan zhane shykarylyp, tiіstі normativtіk aktivel boyynsha zhanuarlardy қorғau zhane өsіmdіkter men engіzіlgen kyzyl k_tap tіzіmі.

Bastaluyu құru “Kyzyl kіtap KSRO dep Sanauғa bolady bіrіnshі tіzіmі құstar men sүtүorektіler Қyzyl kіtap IUCN Krastyrylғan, G. P. Dementiev, VG Heptner, a. A. Nasimovich, A. G. Bannikov zhane basқa yes zoologists “1961-64 LJ.

Soңynda 60-shy zhyldardy ң attaty materialdar zhinaau boyinsha biology, sirek kdessesetіn ustar men sүtқorekt_ler, al 70-shі zhyldardyң basynda tіzіmі sirek kdezsesetіn zhanuarlar қazіrdің tjzdzіmіzіzііпипизіміі_zіmіrі Zhymys қatysқan zoology т institutery, Ғ a С a академ академ аш аш аш аш аш аш аш аш Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц, ғ ғ ғ ғ Ц Ц Ц Ц Ц Bіrak, ony құru turly sheshіmdі Kyzyl kіtap zhane onyң Erezhesі men an қybaldandy Alқasyny ңaulysmen wasp ministerial іlіnіn bңyryғymen ғana 1974 w.

Birka kyzyl kіtap KSRO paida boldy, 1978; onyk shyaru kekesti ashu xiy bass assembly chalys khalykaraly tabykatty korkau odekynyk (IUCN) otken kSRO ashkhabad.

Mәnі Kyzyl Kitap KSRO-zhanuarlardyң sirek kezdesetіn tүrlerіn bүl, eң aldymen, Bolden ol ushin negіz zaңnamalyқ aktіlerіn saқtauғa baғyttalғan zhanuarlar өsіmdіkter dүniesі changed. Sonymen қatar, ol өz mynіy boyynsha bіldіredі ғylymi negіzdelgen baғdarlamany praktilyқ іs-sharalyar құtқaru boysha sirek kozessesіn tүrlerі. Zhane, aқyr soңynda Maya Kyzyl kіtabynyң құraly retіnde tәrbieleu zhane nasihattau sanaly zhane ұқypty қarau, zhanuarlar changed өsіmdіkterge zhalpy zhane sirek kezdesetіn, atap aytқanda ,. Блбетте, бұл ХТҚО Kyzyl kіtap, Kyzyl kіtap КСРО тиіс үнемі жетілдірілетін болады.

Ekšin Kyzyl kіtap іsіmdіkter ерrady, ekinsh volume.

Muni boyl basylymң Kyzyl kіtap өte zor. Ң aldymen, ғan edәuіr material zhinaқtaldy biology pәinіnen sirek kodessesetіn, az “қartajada” zhane not paidalanslady wasps kүngge deiin. Kitapty ңrylyms, sonday-aқ is a big part of a well-developed, sondytan қzgerіssіz қalady barlyқ keingі Basylymmedard wasps tүrі. Materialdar “Kyzyl Kіtap KSRO-ryn Negіzіne Republicku Қ” Kyzyl k_taptar, atta ayanda – Kyzyl k_tap Resey, soban keyіn Kyzyl kіtap Mada tңuelsіz memleketter.

Kazakstan tarihy “Kyzyl kіtap KSRO aayaқtal жan zhoқ құlaғannan keyіn, wasps Sawalar. Kөp ұzamay ayқyn boldy, bөl bөlіnu ecologiylykқ kңң_stіk ayrylyuy mүmkіn apatty saldary іs zhіzіnde barlyқ sirek tлерrlerіnіек mekandeytіn нzіnde zhoma мемlemsetterde.

Ісіресе, бұл айқын көрінді MINIALINDA SIREK KOZESET_IN TүRІ – Object_ler poacher of the Orta Asia Memlekterterinde zhane aқakistana. Bélénés Aukym shykynndards ң wasps tүrlerіnің orasan kөp, al kaybіr tүrlerі үshіn are catastrophic. Ekinshi Urbany bіlіmnің migrating zhenuarlar, bіrіnshі kezekte – құс.

Barley voyerek Sondytan, backs, 1992 TMD Turaly Kelіsіm Zhasasty salasynda ғy өzara s-қ named қоршаған Ortany ғ ә zhne ecology.

Osylaisha өmіr with үredі ideas turaly bөlіnetіndіgіn tіrі tabiғat әreketterі zhalғasuda zhasauy boyynsha bіrlesken kүsh-zіgerdі saқtap, onyң әrtkrlіlіk. The rylғan memlektaralyқ commission sirek turre, treasures dayndaldy taxa Kyzyl kіtybyna engіzu usin TMD-ғa іzіrlenedі dummies pair rylymeny meklelegen esskherk.

ҚАЗАҚСТАН REPUBLIC DOCUMENTS Қ QUIT KITABY

Kazakhstan Kitty boyysha geneticals қoryn faunas, bіr ғana omyқtқaly zhanuarlar-balyқtar, қosmekande_ler, bauyrymen zhoralaushylardyң, құstardyң zhane sүtқorektіlerdің sany 835 trі dar

Қазаңстанның қызыл кітабы қамтиды 3-ші баылым. Bіrіnshі shyқty 1978 g. (87 trіnің zhne p / omyқralқaly), 2nd (1991). (129 tүrleri_men p / omyрtқaly alғash ret engіzіldі omyқtқasyzdary – 105 tүрі). Іshіnshі қazіrgі zaman басy basylmy shyқty 1996 zhily bіldіredі, 1-өлім, dedicated to the threatened taxa Zhanuarlar. Ol ‘Amtidy 125 tүrі zhәne r / omyқtқaly: balyқ zhne nevorotnyh (16), қos mekendіler (3), bauyrymen zhoralaalırılır (10), star (56), сқтқоректілер (40).

Payalanalady numerical zhekteu sanattary қau_p. Türlers

I – Vanishing (EX? + CR, EN) Joylyp bar reaping

II – Declining Decrease (VU) cutting

III – Rare (LR-nt) sirek

IV – Uncertain (Indeterminate) (DD) belgіsіz

V – Restored (Out of Danger) (LR-cd) Alpyna Keltirіlgen zhoқ 0 Sanat (disappeared, t осrler_ wasps sanattaғy retіnde қaraluғuha zhatatyn 1-sanat – zhoylylyp bar zhatқan – extinct mykkіnіn disappeared)

Erekše қorғauғa Zhatad:

· Tұyaқtylar – Zhairan, tүrіkmen lan, arқar; үстірт, Altai, Karatau mouflon; bұhar bұғysy;

· Zhyrtқysh – Bar Barysy, Tien-Shan Kқңyr Ayuy, a dune cat, a caracal, Sabanshy, a honey badger;

· Kemir_shter – Ondyz, Suyr Menzbir, Selevinia, five-fingered three-toed three-fingered ergezheyl қ kosayaktar;

· Insectivorous – Undyz, Kara kirpі;

· Ships үzetіnder – curly, kyzylt pelicans, sylda aku, koқiқaz, and zhene kara storks;

· Mekandeushіlerі steppes and deserts – duad, jack, tarka, aқbas tyrna; zhyrtқysh –star – zertteu, құmai, borkіt, Karaқұs, white-tailed eagle, сұңқarlar-lashyn men italі;

· Bauyrymen zhorғaalushylar – monitor lizard, yellowfin, alaұұmyrbas kesіrtke, ophthalmologic 4 щ пол пол polozov қ osmekendіler – zhetіsu triton;

· Balyқ – aral zhane non-Caspian salmon, symphony lzhelopatonos zhne lysach (pike amarmar).

Bүl zhaye retіnde zhne onyң europaly ızashary, negіzdelgen emes, obsit_sandy қ bahalau derekterі negіzіnde alynғan zhay-ky_ne monitoring population, al subjectivet sapaly bғalau. Sonymen қatar, eleuli kemshіlіgі zhүrgіzu ұltyty қyzyl k_taptar zhoқtyғy bolyp tabylady ikemdі aқparatty үyyesіn zhaңartu. Әdette, Kyzyl Kitap reprinted 1 retten life 10 spares per second. Myқty zhagy Kyzyl kitap ortaly Asia

ERAZHAZA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN RESOURCES KITABY TURALS

Kyzyl Kitap Kazakhstan Respublikasynyң Zaңyna sәykes bekіtіledі zhane Kazakhstan Respublikasynyң “Turali, өsіmіn molaytu zhane paydalanu, zhanuarlar dүniesіn қorғau zhane tіzbelerіnің surettermen bezendіrіlgen basylymy bolyp tabylady sirek kezdesetіn zhane құryp chum қaupі tөngen zhanuarlar changed өsіmdіkter tүrlerіn, zhiyntyғyn қamtityn Zhi-kүyі turaly mәlіmetterdі sirek kezdesetіn zhane құрып кёт қаупі төнген жануарлар м өсімдіктер түрлерін Қазақстан Responsible ғ ғ ғ қ қ ол ол ол ол ерт ерт ө ө ө ө ө ө і і ай in zhane ornyқty paydalanu. Kazakstan Respublikasynyk Kyzyl kіtaby bіr mezgіlde meleksettіk cadastral ңramdas bіlіgі zhanuarlar men өsіmdіkter dүniesі. Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna zhazylady sirek kezdesetіn zhane құryp chum қaupі tөngen tүrlerі (қosymsha tүrlerі, taralymdary) zhanuarlardyң (omyrtқaly zhane omyrtқasyzdar) changed өsіmdіkterdің (zhoғary zhane tөmen) mekendeytіn tabiғi erkіndіk zhaғdayynda үnemі Nemesu uaқytsha құrlyқta, ships, atmosferada zhane topyraқta, Kazakhstan Respublikasynyum aumakynda, sondai-ak continentik gayragy zhane kazakstan Respublikasynyy ayryқsha ekonomilyқ aimakynda.

Tүrlerі (kіshі tүrlerі, taralymdary) zhanuarlar changed өsіmdіkterdің dignities zhane ornyқty tіrshіlіk etu zhaғdaylary olardyң қalpyna keltіru қaupіn boldyrmaytyn shegіne deyіn Olard қalpyna keltіru zhane gendіk қoryn saқtau tabiғi erkіndіk zhaғdayynda Kyzyl kіtabynan shyғaryluғa zhatady.

АЗАҚСТАН REPUBLIC DECISIONS К ANNOUNCEMENT KITABYNY ҚҰ WRENCHES

Kazakstan Respublikasynyk Kyzyl kіtaby ekі bіlіmnen tұrady: zhanuarlar (1st volume) zhane іsіmdіkter (2nd volume). Әrbіr that shyғarylady tүrіnde bir Kitap Nemesu bіrneshe bөlіmder (bөlіmder toptary Nemesu Zheke bөlіmder boyynsha) zhane Foundation қosymsha retіnde – annotatsiyalanғan tіzbesі zhoғalғan tүrlerі changed kіshі tүrlerі zhanuarlar changed өsіmdіkterdің mәtіnderі Kyzyl kіtaby turaly Erezhenі zhane Kazakhstan Respublikasynyң basқa yes normativtіk құқyқtyқ aktіlerdі boyynsha sirek kezdesetіn zhane құryp Ketu упаупі төнген түрлері Januarlar men өsіmdіkterdің.

Kazakstan Respublikasynyң Kyzyl kіtaby shyғarylady, memlekettik_k әne oryys tilderіnde, mykkіn kez kelgen shetel tіlіne audaryluy.

Ternіbі zhanuarlar men іsіmdіkter tүrlerіn sipattau belgіlenedі tіsіnshe Zoologlyқ zhane Botanikaly қ commissioner boyysha kazakstan Respublikasynyң Kyzyl kіtaby.

І ә қ р қ н қ ула ула аты ула аты р ула н р н ула н н ү қ р қ н р ула р н р н қ аты р аты р р people; syrtүy tүrіnің beynesі; кtken zhene қazіrgі taralyu, Kazakhstan Republic, Ssynda engіzіlgen kartasyna; sana zhane onyk өzgeru үrdіci; negzg_ limitteushi faktlar zhane sanyny ңzgeru sebetterіn zhne taraly aimaky; мүмкіндігі туры мәліметтер өсіру жасанда құрылған жғдадада, қерда және мәдениет; rөlі inhabiting Kazakhstan Respublikasynyam aumғynda population (populationlardy) tүrdі tektіk Koryn saқauda; қorғaudyң қabyldanғan zhane қazhettі charalaras; akparat kөzderі. Қазатті жғғдайларада келтіріеді, sonday-aқ sure t yn mye zhus my nee mausmdy қ erekshelіkterіnі ry lady aғzany ң (larva, zhmymyrty қaalau, uyyrsha қs_mdy_k y ours y ry and us

YOGNІZUDI TURTІBI ҚAZASTAN REPUBLIC RESULTS KITABYNA ENGIZILGEN ZHNE ODAN ALYP TASTAU ZHANUARLAR MEN ӨSІMDІKTER

Engіzu ushin negіz Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna engіzіlgen hydrochloric Nemesu өzge de tүrіn (kіshі tүrіn, populyatsiyasyn) zhanuarlar changed өsіmdіkterdі anyқtau zhane onyң mәrtebesіn қyzmet turaly derekter, қauіptі қysқartu, onyң sanyn, taralu aymaғynyң azayuy, tіrshіlіk etu zhaғdaylarynyң zhaysyz өzgerіsterі Nemesu Res kelgen basқa yes Derektor Turaly Kuәlandyratyn Boyynsha Shұғyl Sharalyar қybaldau қazhettіlіgі, ony orғau zhane dayy өsіru. Zhanuarlar changed өsіmdіkterdің tүrlerі tіzіmіne engіzіlgen sirek kezdesetіn zhane zhoyylyp bar zhatқan zhanuarlar changed өsіmdіkter tүrlerіn, Halyқaralyқ Tabigat қorғau odaғynyң (IUCN Kyzyl kіtaby) zhane mekendeytіn Kazakhstan Respublikasynyң aumaғynda zhazylady Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna bіrіnshі kezekte.

Zoologiyalyқ zhane Botanikalyқ komissiyalar қaraydy Zheke zhane zaңdy tұlғalardyң ұsynystaryn engіzu turaly tүrlerіn (shaғyn tүrlerіn, populyatsiyalaryn) zhanuarlar changed өsіmdіkterdі Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna engіzіlgen, shyғaru, oғan, Sondalo-ak receive turaly olardyң әrқaysysy hydrochloric Nemesu өzge de mәrtebesі. Zhekelegen Miraclet

Ұsynystar engіzu turaly hydrochloric Nemesu өzge de tүrlerіn (қosymsha tүrlerі, taralymdary) zhanuarlar changed өsіmdіkterdі Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna engіzіlgen (shyғaru Odan) engіzіledі Zoologiyalyқ zhane Botanikalyқ komissiyalar zhobalar tүrіnde zhanuarlardyң sirek kezdesetіn zhane құryp chum қaupі tөngen zhanuarlar changed өsіmdіkter tүrlerі (Kyzyl tіzіmderіne engіzіlgen) kөrsete otyryp, olardyң mңrtebesіn ortany қorau salasındaғy Uәіlettі body, us_mіn molaytu zhne paidalanu, zhanuarlar dүniesіn (bұdan әрі – Uәkіlett_ organ).

Uәkіlettі body қaraғannan keyіn ұsynymdardy Zoologiyalyқ zhane Botanikalyқ komissiyalar engіzu turaly hydrochloric Nemesu өzge de tүrlerіn (қosymsha tүrlerі, taralymdary) zhanuarlar changed өsіmdіkterdі Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabyna engіzіlgen Nemesu shyғaru onyң іshіnde belgіlengen tәrtіppen Kazakhstan Respublikasynyң Үkіmetіne engіzedі zhobasy zhatқyzu turaly sheshіm tүrі (kіshі, populyatsiyalar) Zhanuarlar men өsіmdіkter Sanatina sirek kdessesetіn zhane ryp ketu қaupsі tөngen nemesu auystyru sirek kdesdessetіn zhane әryps ketu қаupі tөngen basқa sa attarғa bekіtu ushin.

The commissions of the basa msesellerdi 9-tarmakynda kөrsetіlgen, we set up the menәssellerdi karaydy:

Paidalanu Sanattars men Ulshemderіn Kyzyl kіtybynyң IUCN anyқtau Ushіn meтеrtebelerіn sirek kdezsesetіn zhane құryp ketu аupі tөngen zhanuarlar men өsіmdіkter teүrlerіnі

Krylymy turly zoological zhane ne botanykaly bіlіmderіnіn Kazakstan Respublikasy Kyzyl kіtybyn;

kөlemі turaly akparat, zoology қ zhne botanicals қlіmderіndegі kazakstan Respublikasynyң Kyzyl kіtybyn;

oryndilyғy turaly basylymdar bіlіmderіnің tom Kyzyl kitaptar;

Kazakstan (engese otyryp, bіlіgі, tomnyk bіr nemesse bіrneshe bіlіmderіn) қayta bassu telұsқalaryn kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtybyn.

Wasps mәseleler zhөnіndegі ұsynystady Zoologilқ zhane Botanicals қ commissioner Ukіlettі organғa zhbredі.

Swamp tour

Құramyna Zoologiyalyқ zhane Botanikalyқ komissiyalardyң negіzgі bөlіmderі boyynsha zhetekshі mamandar, zoologiyalyқ ғylymnyң (theriology, Ornithology, herpetology, ichthyology, entomology, Arachnology zhane basқalar) zhane botanikalyқ ғylymnyң (floral, geobotany, phycology, lichenology zhane basқalar) olardyң zhұmys oryndaryna қaramastan.

Byzmetin Uyymdastyru Zoologlyқ zhane Botanicals қ Commissioner Ukіlettі organ zhezege Asyrady.

TӘRT_BI ҚAZASTAN REPUBLIC OF KYTZYL KITABYN ZHҮRGІZU

Ukіlettі organ zhrgіzedі zhne basyp shyғarudy Qamtamymiz ethedi Қazakstan Respublikasynyy Kyzyl kіtybyn sykykes Erezege sykyy zhezege asyrady.

Ush Danas Kazakhstan Respublikasynyң Kyzyl kіtabynyң tүpnұsқalyқ bіrdey kүshі Bar Bolado: bіreuі – Kazakhstan Respublikasynyң Үkіmetіnde, ekіnshіsі – Uәkіlettі organdy үshіnshіsі – uәkіlettі Memlekettik organdy salasynda basshylyқty zhүzege asyratyn Gylym zhane ғylymi-tehnikalyқ қyzmet. Tolyқtyrular men өzgertuler қabyldanғan Erezede belgіlengen turәіppen enegіzіledі, sononymen b_r mezgіlde үsh mәtіn. Barlyk қalғan danalara duplicators of the tabylah Kazakstan Respublikasyң Kyzyl kіtybyn.

Kyzyl kіtybynyң kөshіrmelerіn taratu turtіbіn Kazakstan Respublikasyң Ukіlettі organs belgіleydі.

Basil telұsқalaryn Kazakstan Respublikasyynyzyzyl kіtybyn zhүrgіzedі, Uәkіlettі organnyh ң shesh_mі negіzіnde.

Zhai-rye

TӘRTІBI DEREKTERDI ZHYNAU ZHӘNE ӘZIRLEU BOYYNSHA ІS-SHARALAR TҮRLER_IN ҚORҒAU ZHANUARLARAR MEN ӨS_MD_KTERDІҢ ҚYZYL K_TABYNA ENGІZІLGEN Қ Б Б Б Б Б Б Ы Ы

Zhanar darin

Қolda bar derekter negіzіnde turaly taraluy, Sana’a biologiyasy, paydalanyluy zhanuarlar changed өsіmdіkterdің, Sondalo-ak zhaғdayy changed sipattamasyna өzgerіster tіrshіlіk ortasynyң әrbіr tүrі (қosymsha tүrlerі, taralymdary) zhanuarlar changed өsіmdіkterdің Kyzyl kіtabyna engіzіlgen Kazakhstan Respublikasynyң Uәkіlettі bodies bіrlesіp, mamandandyrylғan ғylymi-zertteu mekemelerі Boyisha шараs-sharalar рzіrleydі zerdeleu, Korғau zhane өsіmіn molaytu wasps zhanuarlar men өsіmdіkter.

By the backside of the zertteuler zakhadayyn zerdeleu maқsatymen sirek kdezsesetіn zhane ryryt ketu қаупі төнген жануарлар өсімдікер түрлерін баым бғыттарының бірі быпрылаыы. Ғylymi zertteudі үylestіrudі zhane zerdeleudің arnauly baғdarlamalaryn әzіrleudі sirek kezdesetіn zhane құryp chum қaupі tөngen tүrlerіn (қosymsha tүrlerіn, taralymdaryn) өsіmdіkter changed zhanuarlardyң Uәkіlettі body zhүzege asyrady uәkіlettі Memlekettik organmen bіrlesіp salasynda basshylyқty zhүzege asyratyn Gylym zhane ғylymi-tehnikalyқ қyzmet.

Іазіргі уақытта заңмен қорғалады өсімдіктербің 303 tңrі, ө олткені olar enggіzіlgen bіrіnshі basylym аққстанның Қызыл Кітабының. Material, daiyndagan үshіn ekіnshі basylym Қазақстанның Қызыл Кітабының, Барлығы 101 түрі көп, алайда құрады 404 түрі жоғарғы және төменгі өсімдікер. Tek eknshi Basylym Amtids: Lycopodiophyta – 2, Polypodiophyta – 2, Bryophyta – 4, Pynophyta – 2, Magnoliophyta – 362, Algophyta – 6, fungei – 22, Lichenophyta – 4 tүrі. (1-кесте) osylaysha, Kazakstannyy Kyzyl Kіtybyna enggіzіlgen 6% tүrlіk ryrylymdary zhokary іsіmdіkertің zhne not 0,6% – ға tөmen sіmdіkter. Barly tқrlerі dekanastryrylyan, Kazakstannyy Kyzyl Kіtybyna, bөlіngen sanattar boyynsha zhіtetege sәykes Khalykaralyқ tabiғat қorgқau adagi:

I. – Shamamen zhokalan;

Ii. – tұrғan өater tөngen;

Iii. – Sirek kodessesetіn;

Iv. – tүrleriі, olardyң sany қyқartyluda;

Vi. – Kalpyna Keltіrgen.

Құrylymy Turler_n phytobiota Қазақстанның deknokrastyrylғan Kyzyl kіtybyna

Sana men audanyn mekandeytіn kөptegen zhanuarlar tүrlerіnіn әserіnen anthropogendik kyzmet ysқara bastad. Byla Bylys illustrated Kyzyl Kіtabynda құrylғan аzakstan republics ң Кіметі 1978, non-өrylymөrnekі. 1 1998аңтар 1998 zhyly ol іske қsosylady zhane іzіn 125 tүrі (shamamen 15%) washes әyne әene 99 omyartyқsyzdardyң, onyk іshіnde 85 zh_ndіkter (1 graph).

Sana’yamyқрқyҚ Kyzyl Kіtaby, Kazakstan Faunas

Eң osal pozitsiyasy sүtқorektіlerіnің arasynda boss keybіr ungulates – tau қoyy (әsіrese Karataussky, Қyzylқұm changed Altai kіshі tүrlerі) zhane Sondalo-ak, zhyrtқyshtar, әsіrese cat (cheetahs, caracal, sand cat, қar Barys, Turkistan sіleusіn, persian kәmshat (ort aziyalyқtan basқasy );

Arasynda “құstar – duadқ, zhyrtқysh, sіrese, іrі sұңқarlar, keibіr court zhozetіn; balyқ-Aral zhe Caspian basin; Omyrtқasyzdary – Kөbelekter men қ Kogkyzdar, CommerceMyzyzy bar retіnde exporttalatyn collectionlau.

ӨҢІРЛІК ЗЫЗЫЛ КІТАП

Ekіnshі zhartysynan bastap, 1980-shі zhildary KSRO-yes and bastaldy Krastiru ііrlіk kіtap, sirek kdeszsesetіn zhanuarlar trlerі men өsіmdіkter auқymynda Republicalar, кlCelarel, the object, the object, and the object, in the case of Bұl қazhettіlіkten tuyndasa, Dere kүzet bіrқatar tүrlerіn zhane nysandaryn, zhanuarlar changed өsіmdіkter өңіrlerde, Sondalo ak-mes өsіp Kehl zhatқan soңғy zhyldary derbestіkke zhergіlіktі bilіk zhane yқylaspen өz betіmen sheshuge, өzіnің Tabigat қorғau Maseleleri. Osynday іірлік кітапқа sirek кезесесетін жануар орынды мәртебесін take іірлік Kyzyl кітап. Bғl nowғytty, ardyң ңyқtyқ myrbesі zhne kesheytі praktikl әseri қoғam. Erekshe maңyzy bүl zhүrgіzіlsіn ұltytyқ autonomy.

Muәy boy емsha emes, “Kyzyl kіtap Zher betіnde bіr: ol HTO Kyzyl k_tap – zalғyz, ol turaly aparat berudі, sirek kdessesіn tетrlerі shegіnde barlyқ taraly aimagi. Bül turaly әңgіme zahһandy sirek kdesdessetіn tүrlerіn saқtau. Barlyқ қalғan ұltyқ қzyzyl kyaptar are regional, the tech aumқtyқ olards ң aқymy r tүrlі. Mysaly, Kyzyl k_tabynda KSRO (Kazіr bұl Resey, TMD zhane Baltyk Yelderі), құstardyң 80 who_nde 20 Kyzyl kіtapқa enggіzіlgen IUCN, al қalғandary bolyp tabylady, oshyshyrylgen Ipn, al yalandar big rypy

Ulttyk Kyzyl kipaptar, sirek zhaddalardy қospaқanda, қparat bridіturalyu ғana bғlіkterіnde arealdarynyары tңrlerіn zhne not tөrіsіmdіkter men zhanuarlar. Zhadayalarda коana narrow realities үrlerі turaly aituғa bolady әlemdіk genefondty saқtau auқymynda sol nemesé basқa ұltyty nemesé typty aimaktyқ »Kyzyl kіtap. Zhanuarlar үshіn bөl өte sirek kezdessesetіn құbylys (thoughts, aorys zhұpar tyshkan nemesy endemic kөl Baikal).

Әdette Karaganda, ayma, with ғұ or ым ol ol significant more shіn іstі ortany ғ Orkau tіrі tabiіat. Erekles кт і ә қ ә Bül, thoughts, the Caucasus, Altai, oәtүstіk zhәne Қiyr Shyғystyң kaybіr audandarynda, Horta Asia.

Soңғy zhyldary Karamastan, ayyr economilyқ zhadday bұrynғy KCRO Yelderіnің, payda bіrқatar zhaңa aimaқtyқ »Қyzyl kіtap үr tүrlі әkіmshіlіk deңgeyde. B ретl rette aita cetu kerek, өzіnің ғlyymi, tabiтыatty ғorғau zhne not printing

Taldau kөptegen aimaktyқ “Kyzyl kіtap kеңestіk kezeңnің korsetkendey, negizіnen bil compilation tuyndylary, bіr nemes өzge dәredepe tweeted materialdar” kyzyl kіtap Q. Әсіресе, бұллызық қызл кітапқа д еггейі көбінесе олардың ңыдны спаншықты төмен, discredited өzіn ideasyns. Soңғy zhyldary Yzmet subject ілерінің Ressey Federationssynyyn ңzіrleu boyynsha menshіktі Қyzyl kіtap стыyaty zaңdy negіzder, blyl artylady olarka ңmenmen “zhanuarlar alei Turaly”. Alaida, құru kezіnde Kyzyl kіtabyn bald, өlke, tіptі audan eskeru kerek tek sol sol tabiāt ғ ғ і мau mіndetterdі sheshuge bolady іrlіk deңgeyde.

Tұzhyrymdamasyny mңnі aimaқtylyқ қatysty sirek kdeszsesetіn tүrlerі, orekshelіgі, zhanuarlardy orғau әrқashan sho ғyrlandyryly ty_s naқyu population zhne not aumaқty. Zhalpy қorғau problemas kez Kelgen tүrіn іs Zhzіnde ydyrady bіrқatar zheke mәselelerdi, ony ғorғauғa aimaқtarda, bіlіnedі, ony taraly aimaky. To proclaim қorғauғa tүrіnің zhvalpy – әlі bәl mәselen_ sheshu turaly ony құtқaru үshіn wasps sheshu kerek ondakan baylansty mәselelerdi_ onyң boganymen naқty ғdayalilinda.

Tozhyrymda Damasy aimaktylyk қ Orgau zhanuarlardy ң Sirek kezdesesetіn Turler_n bіldіredі Paidalanu Mynadai қaқidattar (Rogacheva, 1990):

1. Tіzіmі aimaқtyқ sirek kdessessetіn tүrlerіn zhasauғa bolmaydy arқyly қ scratched on әne bosatu, olardy Қyzyl k_tap kөp мkіmshіlіk-dәrevelі kapandar. Бrbіr tіzіmіnde boluy tiis, tүrlerі, sirek, dl wasps іrde. Bұl Rhett әrine, ol bolu tiіs tүrі engіzіlgen Kyzyl Kitap HTҚO zhane tіptі zhaғdaylarda, tүrlerі, қorғalatyn retіnde threatened obektіlerі әlemdіk genofondty, wasps өңіrde kөp Nemesu al bөbektің, endemic Köl Baikal Nemesu red-brent, ұya derlіk tech Tajmyre, zhane m. B.

2. Өңірлік Қызыл кітаптарда көрініс пайдалану қажттілігі population tәsіl. Eshқashan derlіk tүrі zhok қorkalada zhane ne talap etpeydі ortany қorғau bіrdey dәredede bүkіl area. Zharkyn thought – zhabayy soltүstіk bұғy Krasnoyarsk Alkesiende. Taimyr population Ushіn Negіz big tabylady Kыsіpshіlіgі, іm pіnіtіlіkіn ң popklyanі ңl tүrdі taiga bіlіgіnіn shetіne zhne Sayanah ұқtazh sөzsіz қ Orkau zhne barlyқ derlіk іnғ sөzsіz қorқau zhne barlyқ derlіk іnғ sөzsіz қ or ә zharzha

Population principles і і і ісе Бұл тұрғыда бірегей үdirector zhne ne bass da guseroobraznyy Batys zhane Ortalyқ Sіbіr.

3. Principles of Ozyқ Tabikatty Korғau Strategy of Engіzudі Kөzdeydі Tүrlerіn іrlіk Қyzyl Kіtap Bolshama Negіzіnde Zhғdayyny Nasharlauy Olardy ңmіr sүru Ortasy. Kөptegen toptar, zhanuarlar men өsіmdіkterіn asa osal zhaғdayayndaғy anthropogendіk өzgerіster Korshaғan ortany қorғau. Құstar arasynda bұl barlyқ derlіk gave zhane profilaktikalyқ zhұmys tүrlerіn, basym bөlіgі zhyrtқysh құs, zhapalaқ, Tyrna, kөp bөlіgі basқa zhane su su … .. Osynday toptarғa қatysty қorғau strategiyasy tiіs ozyқ oyly, olardyң tezheluі zhane sanynyң kүrt tөmendeuіn, әytpese zhoyyluy Olard sharasyz.

Barly қ derlіk Қyzyl tіzіmderіne engіzіlgen кyzyl k_tap europaly қ yelder siyқty, zhane not өptegen TMD elderі, zhasalғan қaғidatyn кskere ryryp, ozyңқy tabyatty қққғғғғғғғғғғғғғғғғғғғ Mәselen, Kyzyl Kіtapқa Yengen Latvia қ Parle 72an 72 құstardyң tүrі, (ekіnshi Basylyminda Қyzyl kіtap KSRO – tech 80 tүrі), Kyzyl tіzіmіnde құstardyң Germany – 17 құ і і і і і ірі), Қyzyl tіzіmіnde арstardyң Germany – і і і і і і і і і і),, і і) і ү,) і і і і і, Қ Қ і) Сұрапыл жғдайында Сібір, кезінде қарқынды пайдалану, biologiyly қ resourcestar on әne alassa қарқыны оларды ісімін молайту, принципl principle, sonai-aқ қazhet. Sondytan Kyzyl kіtybyna Krasnoyarsk Alkіsіnің (bұrynғy shekararalrynda) engіzіldі 111 tүrlі құс.

Сыzyzyl kіtap zhasalady, bіrіnshі kezekte, ardy ң materialdary negіz boluғa t_s ұltyty Қ Kyzyl kyptar, kerіsіnshe emes. Atap Aytaanda, Circular Degheide, Atapp Aytanda, Bastau zhetіldіru Boyensa maps arealdarynyң.

Ayta ketu kerek, sapasy cartographyқ materialdardyң barlyқ basylymdar Kyzyl kіtap bіzdің Elіmіzde өte tөmen. Tarata zhanuarlardyң kөrsetіldі әdette bіr zhane sol avқimda, a huge spread of alaңda arealdarynyң zhay ғana mүmkіn emes. Sondytan Olan not tym Korytyndylanyp, not tymy “lace.” Sheshіm problemalar zhatyr edі, ііrlіk deңgeyde, өytkenі қazіrgі zamanғy sandy rerekter taralyy turly zhanuarlar arynuy mүmkіn jaғdayda ana zhmys oryndarynda t_kuley jardyrn Aita ketu kerek mұnda zhane paydalanu prospectals of cartography қdіsterіn kсетrsetіlgende, rekter ғana emes, taralyy turaly zhanuarlar, bіraқ zhane т tarauynda Konys audaruy.

Bіrі ortalyқ bөlіmderіnің Kyzyl kіtap kez-kelgen dәrededegі boyynsha ұsynymdar bolyp tabyly saқtau charalara trі. Naқ wasps aymaқtyқ kіtaptarda Bolu tiіs turaly ұsynystar reglamentteu paydalanu hydrochloric Nemes өzge de sirek kezdesetіn aymaқtaғy zhanuarlardyң belgіlenuі қorғau sharalary mekendeytіn sirek kezdesetіn tүrlerіn ұyymdastyru arқyly erekshe қorғalatyn aumaқtar deңgeyіnde қaumaldar tүrlі tiptі.

Сөз соңыда айта кета керек, b идеяl idea Kyzyl kіtybynyбы, 50 zhyl, onyk өmіr sүruіnің let bіzdі қoғamda the deepest tamyrs. Ol eshanday basқa Katysy bar tabiғatty Korgaw, tanymal zhne tүsіnіktі. D осs wasps edi shektelu, onyң oң mәnі іsіnde biologly әrtүrlіlіgіn saқtau. Alajd, Shyn mәnіnde, Kyzyl kіtabyn zhүrgіzudі sirek kezdesetіn zhane zhoyylyp bar zhatқan zhanuarlar changed өsіmdіkter tүrlerіn Bolden shynayy өzegі bүkіl Modern Pentathlon zamanғy Tabigat қorғau қyzmetіnің, bіrіnshі kezekte, әrine, ғylymi, Sondalo-ak, ұyymdastyrushylyқ, basқarushylyқ zhane tіptі sayasi. Shynok Sayyp Kelgende, dil of naturaly sirek kezdessetіn zhanuarlar men іsіmdіkterdі іs zhүzіnde boldy aynamen bkіl memleksettіk kyzmet salasynda, biologlyқ қrtkrlіlіktі sқtau.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply